Przetargi

Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na trzecią linię

Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na wykonanie prac projektowych dla planowanej III linii metra. Na realizację projektu „Praga wraz ze Stacją Techniczno-Postojową” zwycięska firma będzie miała trzy lata. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na budowę odcinka.

Przetarg dotyczy budowy pierwszego odcinka M3, który (według założeń) będzie miał 8,1 km długości i siedem stacji:

 • Stadion Narodowy (od początku projektowana i wybudowana jako węzeł przesiadkowy),
 • Dworzec Wschodni,
 • Mińska,
 • Rondo Wiatraczna,
 • Ostrobramska,
 • Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
 • Gocław.

Powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Dalsze plany

Linia M3 warszawskiego metra wydłużona ma być w kierunku Siekierek, przez Sielce do skrzyżowania z linią M1 na wysokości stacji Racławicka.

Dalej M3 będzie przebiegać przez Wyględów aż do stacji PKP Żwirki i Wigury, gdzie skrzyżuje się z przyszłą linią M4. Docelowo M3 będzie liczącą 15 stacji linią obwodową – zamiast kierować się bezpośrednio do centrum, będzie przebiegać łukiem omijając centrum i dowożąc pasażerów do linii: M1, M2, M4, M5.

Zamówienie w ramach pierwszego etapu podzielono na kilka części m.in.:

 • opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej,
 • opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę,
 • opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • pełnienie nadzoru autorskiego.

W dokumentach przetargowych określono kryteria oceny ofert:

 • Cena – 60 proc.
 • Doświadczenie koordynatora – 8 proc.
 • Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej – 8 proc.
 • doświadczenie projektanta w specjalności inżynierii kolejowej – 8 proc.
 • doświadczenie kierującego zespołem raportu oceny oddziaływania na środowisko – 8 proc.

Realizacja umowy

Zgodnie z dokumentami, zwycięzca przetargu na realizację umowy będzie miał 36 miesięcy (wyłączając nadzór autorski) od daty jej zawarcia. Nadzór autorski przewidziany jest na okres od rozpoczęcia do zakończenia robót budowlanych wykonywanych w ramach odrębnej umowy, do końca 2032 roku.

Dodaj komentarz