Tramwaje

MPK Kraków zamyka punkty obsługi pasażerów. “Prosimy o wyrozumiałość”

W celu zakupu biletu okresowego prosimy wszystkich o korzystanie z Internetu oraz aplikacji mobilnych:

W związku z zagrożeniem koronawirusem, MPK Kraków podejmuje się działań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.

  • Wszystkie pojazdy MPK SA każdego dnia są dokładnie myte. Dodatkowo wydane zostało polecenie firmom sprzątającym, aby wszystkie elementy, których w pojazdach komunikacji miejskiej dotykają pasażerowie, takie jak: przyciski, uchwyty, poręcze, automaty biletowe oraz kasowniki były codziennie dezynfekowane. Do dezynfekcji wykorzystywane są odpowiednie środki. Pracownicy, którzy zajmują się dezynfekcją są także wyposażeni w specjalne materiały, które podczas czyszczenia są na bieżąco wymieniane.
  • Pracownicy firm sprzątających Punkty Kontroli Ruchu zostali zobowiązani do codziennego dezynfekowania przy użyciu odpowiednich środków odkażających poręczy, klamek i blatów. Dla prowadzących są tam także na bieżąco dostarczane środki dezynfekujące i higieniczne.
  • Odpowiednie służby otrzymały polecenie przeprowadzania codziennej dezynfekcji stacjonarnych automatów biletowych.
  • Na monitorach zamontowanych w pojazdach jest emitowany film informujący m.in. o tym, jak można zapobiegać zakażeniu.
  • MPK SA odwołało wszystkie wizyty dzieci w zajezdni tramwajowej, które odbywały się w ramach Akademii Młodego Krakowianina.
  • Prowadzący pojazdy MPK SA otrzymali dyspozycję, aby na przystankach otwierać drzwi w autobusach i tramwajach bez potrzeby wciskania przez pasażerów przycisków otwierania drzwi (we wszystkich typach, gdzie to jest technicznie możliwe).
  • W trosce o bezpieczeństwo naszych prowadzących oraz pasażerów, od 10 marca kierowcy i motorniczowie nie sprzedają biletów w autobusach i tramwajach.
  • Wydzielone strefy w autobusach i tramwajach – stosując się do zaleceń Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz w trosce o bezpieczeństwo prowadzących i pasażerów w każdym autobusie oraz w tramwajach, w których nie ma zamkniętych kabin, 11 marca zostały wprowadzone specjalne wydzielone strefy. W autobusach obejmują one obszar w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń.
  • O tym, że jest to strefa wydzielona, w którym nie powinni przebywać pasażerowie informuje specjalne oznakowanie. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w tych typach tramwajów, gdzie nie ma zamkniętych kabin dla motorniczych. Wydzielenie strefy w rejonie kabiny prowadzących skutkuje brakiem możliwości wsiadania i wysiadania dla pasażerów pierwszymi drzwiami w autobusach oraz części tramwajów (o zablokowanych drzwiach informują specjalne naklejki). Decyzja, aby ją wyznaczyć została podyktowana troską o bezpieczeństwo naszych pracowników, a także wszystkich podróżujących. W obecnym czasie zagrożenia koronawirusem apelujemy o uszanowanie tej decyzji i nie niszczenie tych oznaczeń.

Od 13 marca zarząd MPK SA wprowadził obowiązkowe, profilaktyczne badanie temperatury u wszystkich pracowników, w tym także u prowadzących. Osoby, u których zostanie zaobserwowana temperatura powyżej 38 stopni Celsjusza zostaną odesłane do domu z zaleceniem kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Każdy pracownik wracający z urlopu ma także obowiązek powiadomić pracodawcę o miejscu pobytu w czasie urlopu i stanie zdrowia.