Raport z Polski Wydarzenia

Na stacji Kłodzko Miasto uruchomiony został system sterowania ruchem kolejowym

Na stacji Kłodzko Miasto uruchomiony został komputerowo-przekaźnikowy system sterowania ruchem kolejowym UPK-PAT-CZAT3000plus. System dostarczony został przez spółkę ELESTER-PKP.

System realizuje funkcje sterowania i kontroli zewnętrznych urządzeń SRK obejmując kontrolę niezajętości torów i rozjazdów, kontrolę położenia zwrotnic, stanu wyświetlanych sygnałów na sygnalizatorach oraz zapewnia współpracę z blokadami liniowymi.

UPK-PAT-CZAT3000plus do sterowania ruchem kolejowym wykorzystuje technikę komputerowo-przekaźnikową, gdzie układ torowy stacji zobrazowany jest za pomocą pulpitów komputerowych, natomiast funkcje bezpiecznościowe i  zależnościowe realizowane są przez warstwę przekaźnikową. Połączenie techniki komputerowej i przekaźnikowej jest rozwiązaniem optymalnym pozwalającym na uzyskanie poziomu bezpieczeństwa realizowanych funkcjonalności w zakresie wymagań na poziomie SIL4 przy zachowaniu prostoty budowy i łatwości obsługi i utrzymania. Dodatkową zaletą systemu jest jego niezawodność oraz zastosowanie budowy modułowej pozwalającej na jego wygodną rozbudowę w przyszłości.

Cały projekt usprawnił prowadzenie ruch pociągów w kierunku: Kudowy, Międzylesia, Kamieńca Ząbkowickiego i Wałbrzycha. W ramach prac modernizacyjnych na stacji Kłodzko Miasto wykonano również rozbudowę układu torowego o dwa nowe tory oraz 9 rozjazdów. Zelektryfikowano również tor na odcinku od stacji Kłodzko Główne do posterunku Kłodzko nowe, na który spółka ELESTER-PKP dostarczyła, zabudowała i uruchomiła system BUSZ-SRK-CZAT3000plus. Pozwoliło to na realizację funkcji sterowania i kontroli poprzez współpracę z istniejącym przekaźnikowym systemem urządzeń SRK typu E.

Poza wspomnianymi już dwoma systemami SRK możliwość spółki ELESTER-PKP w zakresie implementacji nowoczesnych technologii uzupełniona jest przez komputerowy system sterowania ruchem kolejowym typu ISKRA. Wybór najlepszego rozwiązania jest jednak zawsze podyktowany odpowiednią analizą oraz optymalnym dopasowaniem do potrzeb i uwarunkowań modernizowanej infrastruktury.