Raport z Polski Wydarzenia

Na stacji Kłodzko Miasto uruchomiony został system sterowania ruchem kolejowym

Na stacji Kłodzko Miasto uruchomiony został komputerowo-przekaźnikowy system sterowania ruchem kolejowym UPK-PAT-CZAT3000plus. System dostarczony został przez spółkę ELESTER-PKP.

System realizuje funkcje sterowania i kontroli zewnętrznych urządzeń SRK obejmując kontrolę niezajętości torów i rozjazdów, kontrolę położenia zwrotnic, stanu wyświetlanych sygnałów na sygnalizatorach oraz zapewnia współpracę z blokadami liniowymi.

UPK-PAT-CZAT3000plus do sterowania ruchem kolejowym wykorzystuje technikę komputerowo-przekaźnikową, gdzie układ torowy stacji zobrazowany jest za pomocą pulpitów komputerowych, natomiast funkcje bezpiecznościowe i  zależnościowe realizowane są przez warstwę przekaźnikową. Połączenie techniki komputerowej i przekaźnikowej jest rozwiązaniem optymalnym pozwalającym na uzyskanie poziomu bezpieczeństwa realizowanych funkcjonalności w zakresie wymagań na poziomie SIL4 przy zachowaniu prostoty budowy i łatwości obsługi i utrzymania. Dodatkową zaletą systemu jest jego niezawodność oraz zastosowanie budowy modułowej pozwalającej na jego wygodną rozbudowę w przyszłości.