Raport z Polski Wydarzenia

NEWAG tworzy kolejne punkty informacyjno-konsultacyjne

Od środy do piątku (2-4 marca) na terenie Nowego Sącza działać będą kolejne punkty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców dot. budowy instalacji do odzysku energii z odpadów przez NEWAG.

Fot. NEWAG
Fot. NEWAG

Punkty informacyjne NEWAG dostępne będą w 3 lokalizacjach,  zgodnie z harmonogramem.

  • 2.03.2022, godz. 16.00-19.30  – ul. Żółkiewskiego 23 (Miejsce Aktywności Mieszkańców)
  • 3.03.2022, godz. 16.00-19.30 – ul. Freislera 4a (Siedziba Zarządu Os. Gorzków)
  • 4.03.2022, godz. 11.00-14.30 – Al. Wolności 23 (Miejski Ośrodek Kultury)

Każdorazowo eksperci, a także konsultanci przedstawią założenia projektu oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. To jeden z elementów działań informacyjno-konsultacyjnych związanych z inwestycją. Pod koniec ubiegłego roku odbyły się spotkania z Radnymi Rady Miasta oraz przedstawicielami osiedli sąsiadujących z NEWAG. Jak informują, na początku lutego 2022 roku ponad 200 mieszkańców skorzystało z punktów informacyjno-konsultacyjnych funkcjonujących m.in. na osiedlach Nawojowska, a także Zawady.

Projekt znajduje się obecnie na wstępnym etapie analiz uwzględniających kryteria środowiskowe, formalno-prawne, finansowe, logistyczne, a także społeczne. Weryfikacji podlega także sama lokalizacja instalacji. Żadna wiążąca decyzja w sprawie inwestycji nie zapadła. Zgodnie z przepisami, etap decyzyjny oraz formalne konsultacje z udziałem społeczeństwa odbędą się dopiero po złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem prowadzącym wielomiesięczną procedurę będzie wówczas Urząd Miasta Nowego Sącza. Dokumentacja zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym. Zweryfikuje ją Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski, Wody Polskie, a także Inspekcja Sanitarna.

Ekologiczna elektrociepłownia spełniająca tzw. standardy i wytyczne BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) mogłaby powstać na terenie NEWAG. Rocznie w energię przekształcić byłaby w stanie 90 tys. ton odpadów wytwarzanych zarówno przez mieszkańców Nowego Sącza, jak i regionu. Realizacja projektu rozwiązałaby problem zagospodarowania odpadów komunalnych nienadających się już do recyklingu w kontekście wypełniającego się składowiska. Jak informuje miasto, w najbliższych latach zostanie ono zamknięte. Obiekt stanowiłby także źródło ekologicznej i tańszej energii elektrycznej oraz cieplnej dla Nowego Sącza, w tym mieszkańców korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Informacja prasowa NEWAG SA

Dodaj komentarz