Inwestycje Raport z Polski

Nowe dworce w Gorzkowicach i Wilkoszewicach otwarte!

O inwestycji mówi także przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dworce w Wilkoszewicach i Gorzkowicach to kolejny dowód na to, że konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest przyjazna kolej. Dbamy o komfort podróżnych nie tylko w dużych miastach, ale również mniejszych miejscowościach, czego przykładem są ukończone właśnie inwestycje. Jestem przekonany, że zmodernizowane dworce, infrastruktura torowa i nowoczesne pociągi sprawią, że w naszych codziennych podróżach będziemy jeszcze częściej wybierać kolej – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

Pierwsze dworce w łódzkim

Dworce kolejowe w Wilkoszewicach i Gorzkowicach to pierwsze obiekty w województwie łódzkim otwarte dla podróżnych w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych.

Dworzec Gorzkowice (fot. PKP SA)
Dworzec Gorzkowice (fot. PKP SA)

– Obydwa budynki to niewielkie, nowoczesne dworce, wybudowane od podstaw, w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Niebawem w województwie łódzkim otwarty zostanie kolejny, nieco większy IDS, który PKP S.A. zbudowało w Rogowie – mówi Ireneusz Maślany, członek Zarządu PKP S.A.

 

Nowoczesne, bezpieczne, ekologiczne i dostępne – w takiej formule wykonawca realizuje inwestycje kolejowe. Stoją za nimi środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– Dzisiaj z nowych, niewielkich, ale przyczyniających się do poprawy mobilności lokalnej społeczności, dwóch dworców kolejowych w Gorzkowicach i Wilkoszewicach skorzystają pierwsi podróżni. Cieszę się, że wraz z obiektami kolejowymi fundusze unijne przyczyniają się do poprawy ich najbliższego otoczenia, unowocześniając i odnawiając je – mówi Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.