Tramwaje

Nowe torowisko zepnie wkrótce Wzgórze Wolności z centrum Bydgoszczy

Fot. bydgoszcz.pl

Inwestycja drogowa, prowadzona na ul. Kujawskiej w Bydgoszczy, jest już na półmetku. Wkrótce zakończą się prace torowe spinające Wzgórze Wolności z centrum miasta.

W minionym tygodniu wykonawca prac przystąpił do układania torów na odcinku przy rondzie Bernardyńskim i moście Bernardyńskim. W kolejnych dniach prace przeniesione zostaną w północną część wykopu. To wymagać będzie przełożenia ruchu samochodowego na nową jezdnię ul. Kujawskiej.

Wraz z pracami torowymi prowadzone są roboty drogowe. Zaawansowanie całej inwestycji przekroczyło poziom 50 procent.

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną  już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł.

Inwestycja obejmuje budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska jest przebudowywana od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią powstaje układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg – Wały Jagiellońskie –Toruńska jest rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej do ul. Babia Wieś.

Ze względu na różnicę poziomów między Rondem Kujawskim a Rondem Bernardyńskim, wykonawca prac zmniejsza pochylenie linii tramwajowej. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy budowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.

Źródło: oficjalna strona bydgoszcz.pl

Reklama