Aktualności

NPP „Korporacja KRT” – lider w swojej branży!

NPP „Korporacja KRT” – to lider na rynku ukraińskim w produkcji elementów torów kolejowych, części i systemów mocowań szyn.

Korporacja, stworzona z grupy kilku firm i tworząca grupę kapitałową, zaczęła produkcję części dla potrzeb kolei jeszcze w 1993 roku. Poprzez modernizację produkcji oraz zwiększając wydajność Korporacja KRT stale się rozwija. Wykorzystując zarządzanie progresywne pewnie utrzymuje pozycje na wewnętrznym rynku ukraińskim. Ponadto skutecznie wdrożono innowacyjne rozwiązania techniczne w produkcji mocowań szyn co sprzyja zmniejszeniu kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury torowej oraz zmodernizowaniu torów zgodnie z normami europejskimi.

Firma specjalizuje się w pełnozakresowej produkcji mocowań stałych typu KPP-5 i KPP-5-K. Dzięki nowoczesnym opracowaniom konstruktorskim i zastosowaniu współczesnych materiałów osiągnęliśmy optymalny bilans stałości i wytrzymałości mocowań szyn. Pozwoliło to na osiągnięcie wysokich wskaźników ich zużycia.
Wieloletnie doświadczenie eksploatacji na istniejących torach pokazało, że mocowania KPP-5 i KPP-5-K naszej produkcji wytrzymują maksymalne obciążenie zarówno na szybkich odcinkach w przypadku przewozu pasażerów, jak i w przypadku przewozu ładunków z maksymalnym obciążeniem.
Globalnie na ukraińskich torach znajduje się ponad 5000 km torów z mocowaniami
Typu KPP-5 i 11 km z mocowaniami typu KPP-5-K w krzywych o małym promieniu.

Skuteczne zarządzanie kontrolą produkcji, potężna baza laboratoryjno-badawcza, wykorzystanie technologicznych urządzeń umożliwia wysoki poziom jakości produktów. Każde rodzaje badań laboratoryjnych naszych produktów przeprowadza niezależne Centralne Laboratorium Zakładu akredytowane przez Agencję Narodową ds. Akredytacji
Ukrainy na wszelkie rodzaje badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi warunków technicznych i dokumentacji konstrukcyjnej produktów. Badania laboratoryjne przeprowadza się na wszelkich etapach produkcji.
Wszystkie rodzaje mocowań posiadają certyfikacje w Systemie UkrSEPRO. Firma wdrożyła i wykorzystuje nowoczesny europejski system zarządzania jakością.
W styczniu 2017 komisja Kolei Ukraińskich przeprowadziła badania kwalifikacyjne naszych produktów w celu wdrożenia tych elementów do produkcji seryjnej zgodnie z wymaganiami norm państwowych Ukrainy. komisja wnioskowała pozytywnie w sprawie przygotowania dokumentów dotyczących wszystkich procesów technologicznych, kontroli surowca i określenia podstawowych właściwości fizyko-mechanicznych produktów wykonanych dla potrzeb Kolei Ukraińskich. Na podstawie wyników komisji sporządzone są protokoły badań, które są potwierdzeniem zdolności przedsiębiorstwa do produkowania i dostarczania konsumentowi wyrobów wysokiej jakości zgodnej ze współczesnymi wymaganiami technicznymi.
W 2017 roku przeprowadzono także audyt certyfikacyjny przez czołowych audytorów międzynarodowej jednostki certyfikującej TUV SUD w celu oceny zdolności przedsiębiorstwa do produkowania wyrobów zgodnie z normami europejskimi.
Zgodnie z wynikami audytu nasza firma na dzień 21 lipca 2017 uzyskała certyfikaty ISO 9001: 2015 — wdrożenie i zastosowanie systemu zarządzania jakością, ISO 14001: 2015 — wdrożenie i zastosowanie systemu zarządzania ochroną środowiska i OHSAS 18001: 2007 — wdrożenie i zastosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
W 2016 roku nasza firma uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Technologii Transportu InnoTrans (Berlin, Niemcy). Współpraca z firmami zagranicznymi nabrała rozmachu. W 2018 roku zaplanowane jest wejście na rynki zagraniczne z własnymi z wyrobami. .
W ostatnich dwóch latach Korporacja KRT uczestniczyła w wielu targach międzynarodowych związanych z transportem kolejowym, a mianowicie w InnoTrans 2016, SEE Mobility 2017, Trako 2017 i w innych.
Właśnie na międzynarodowych targach przedstawiliśmy nasze produkty firmom, z którymi prowadzimy negocjacje w celu produkcji wyrobów zgodnie z wymaganiami zleceniodawców zagranicznych.
NPP „Korporacja KRT” współpracuje także ze środowiskiem naukowym Ukrainy i inicjuje seminaria naukowo – praktyczne, których podstawowym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu transportu kolejowego. Przy wsparciu nowoczesnych inicjatyw naukowych wdrożyliśmy stałe rozwiązania komunikacyjne pozwalające na omówienie aktualnych spraw rozwoju infrastruktury kolejowej, wsparcia naukowo-technicznego i technologicznego współczesnych przytwierdzeń szyn w warunkach zmieniającego się transportu kolejowego na Ukrainie i na świecie.
Myśląc o przyszłości zostaliśmy także inicjatorem unormowania dokumentacji normatywnej dotyczącej interoperacyjności stałych mocowań szyn z normami krajów UE w zakresie zaangażowania czołowych organizacji zagranicznych i iędzynarodowych w branży kolejowej.

Model KPP-5

Służy do układania torów bezstykowych na prostych i krzywych odcinkach toru o promieniu co najmniej 350 m (w tym w ramach krzywych przejściowych) z podkładami żelbetonowymi o nośności do 60 mln tkm brutto / km na godz., na których maksymalna prędkość ruchu pociągów pasażerskich nie przekracza 160 km/h, towarowych – (90 km/h).
Podstawowa charakterystyka techniczna:

 • Służą do układania torów bezstykowych
 • Możliwość wykorzystania dla różnych rodzajów szyn: UIC60, Р65 i Р50
 • Zabezpiecza wysoką rezystancję wskutek wykorzystania materiałów polimerowych w częściach elektroizolacyjnych
 • Sprzyja zmniejszeniu hałasu
 • Prosty i szybki montaż/demontaż
 • Siła przyciskania toru do podkładu co najmniej 25 kN
 • Do zabezpieczenia zapasu elastyczności stosowane są wysoce elastyczne podkładki o sztywności co najmniej 60 kN/mm
 • Średni poziom niezawodności mocowań co najmniej 800 mln t brutto przepuszczonego ładunku.

Model KPP-5-K

Służy do mocowania szyn do podkładów i zabezpiecza regulowanie szerokości toru w przypadku krzywych okrężnych i krzywych przejściowych o małym promieniu.
Mocowania montowane są w tor kolejowy z szynami typu Р65 i UIC60 na podkłady żelbetonowe typu SB3- 5.2
Podstawowa charakterystyka techniczna:

 • Stosowanie do regulowania szerokości toru od 1520 mm do 1535 mm w przypadku krzywych okrężnych i krzywych przejściowych o promieniach od 200 m do 450 m.
 • Możliwość regulowania szerokości toru do 15 mm bez dodatkowego zestawu
 • Sprzyja zmniejszeniu hałasu
 • Prosty i szybki montaż/demontaż
 • Siła przyciskania toru do podkładu co najmniej 25 kN
 • Do zabezpieczenia zapasu elastyczności stosowane są wysoce elastyczne podkładki o sztywności od 110 do 590 kN/mm
 • Zabezpiecza wysoką rezystancję wskutek wykorzystania materiałów polimerowych w częściach elektroizolacyjnych
 • Średni poziom niezawodności mocowań co najmniej 800 mln t brutto przepuszczonego ładunku.

Railway Supply
www.rws.in.ua