Aktualności

Przestrzenna i funkcjonalna integracja Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – Umowa na projektowanie podpisana

Biuro projektowe BPBK S.A. z Gdańska ma trzynaście miesięcy na przygotowanie projektów i uzyskanie wszelkich pozwoleń dla 24 węzłów przesiadkowych Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, które powstaną na terenie gminy Szczecin. W październiku na szczecińskim dworcu Dąbie zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera podpisał umowę z Janem Tadeuszem Kosiedowskim, prezesem BPBK na kontrakt o wartości 2,6 miliona złotych brutto.

– To kolejny krok przybliżający nas do powstania nowoczesnego i kompleksowego systemu komunikacji publicznej na terenie szczecińskiej metropolii. Przystanki węzłowe pozwolą sprawnie i omijając korki poruszać się zarówno po Szczecinie, jak i na znacznej części Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
– powiedział Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina

 

14 lipca 2018r. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, działając w imieniu gminy Miasto Szczecin ogłosiło przetarg na Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie:

Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.”
W dniu 23 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert spośród, których komisja przetargowa wybrała propozycję BPBK opiewającą na 2,6 miliona złotych brutto. Biuro projektowe będzie miało 13 miesięcy, od chwili podpisania umowy, na przygotowanie 24 projektów przystanków węzłowych wraz z uzyskaniem dla wszystkich pozwoleń na budowę.
Koszt inwestycji SKM:

  • Szacunkowy koszt całkowity (brutto) – 741 203 584 zł
  • Uzyskane dofinansowanie UE – 512 213 859 zł

Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przewiduje realizację następujących zadań:

I. W zakresie przebudowy infrastruktury kolejowej: