Aktualności Pasażer

Czeski RegioJet będzie woził pasażerów na linii Kraków Główny – Warszawa Wschodnia?

Od grudnia 2020 r. czeski przewoźnik RegioJet a. s planuje uruchomić połączenie na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. Wniosek o przyznanie otwartego dostępu na tej trasie wpłynął do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Fot. RegioJet

Czeski przewoźnik planuje uruchomić od grudnia tego roku codziennie dwie pary pociągów na trasie Kraków Główny – Warszawa ZachodniaWarszawa Centralna – Warszawa Wschodnia i w relacji powrotnej.

Przed wydaniem decyzji Prezes UTK może zbadać wpływ nowych połączeń na dotychczas funkcjonujące. Takie badanie następuje tylko na wniosek podmiotów uprawnionych. Termin zgłoszenia wniosku o badanie wynosi jeden miesiąc.

Aby przewoźnik z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej mógł świadczyć usługi w Polsce, musi spełnić kilka warunków: posiadać licencję, certyfikaty bezpieczeństwa część A i B oraz przyznaną decyzję o otwartym dostępie. Unijna licencja i certyfikat bezpieczeństwa część A są ważne na terenie wszystkich krajów członkowskich bez żadnych dodatkowych formalności. Część B certyfikatu bezpieczeństwa potwierdza spełnienie wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej i jest ważna tylko w kraju wydania. RegioJet taki certyfikat posiada.