Aktualności Wywiady

30 lat Fuchs Oil Corporation na polskim rynku

Raport Kolejowy rozmawiał o trzech dekadach obecności firmy w Polsce, zmianach jakie nastąpiły, najważniejszych momentach oraz największych wyzwaniach. Na nasze pytania odpowiadał Krzysztof Kozakiewicz, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków. 

Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. celebruje trzy dekady na polskim rynku. Rocznica to czas na wspomnienia. Wydaje się, że warto przypomnieć czytelnikom jak Wasza praca i codzienność wyglądały na początku?

FUCHS OIL CORPORATION działa w Polsce od 30 lat (od 1990 roku). Początkowo importowaliśmy towary z różnych spółek koncernu, a nasza siedziba mieściła się w Katowicach. W 1993 rok – przyjęliśmy nazwę Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. W 1996 roku – wskutek niezwykle intensywnego rozwoju firmy uruchomiliśmy w Gliwicach nowoczesny zakład produkcyjny wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym i bazą magazynową.


Kontynuując – czy podejmie się Pan oceny jak zmieniła się spółka przez te 30 lat?

Przez te 30 lat firma zmieniła się w każdym wymiarze, wskażę podstawowe parametry:
Produkcja wzrosła z 2 do 36 tys. ton rocznie.
Obecnie łączna powierzchnia produkcyjno-magazynowa wynosi 14 000 m2, dysponujemy ilością 5500 miejsc paletowych.
Ilość zatrudnionych osób z początkowo 100 wzrosła obecnie do 500.
Stale inwestując w rozwój, początkowo dysponowaliśmy jednym laboratorium, obecnie posiadamy 4 laboratoria.


W Pana opinii co było największą siłą firmy w ostatnim trzydziestoleciu?

Wiedza i kompetencje. Większość technologii produkcyjnych może sprawnie funkcjonować tylko dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych rozwiązań smarowniczych. Opracowując indywidualne rozwiązania dla poszczególnych zastosowań, współpracujemy z klientem. Nasi specjaliści biorą pod uwagę szereg czynników, takich jak stosowane narzędzia, charakterystyka maszyny, komponenty, czas transportu czy magazynowania, razem znajdując najlepsze rozwiązania. W naszych laboratoriach na całym świecie, wyposażonych w najnowsze technologie, stale trwają prace nad nowymi produktami. Dzięki temu zachowujemy czołową pozycję w wielu dziedzinach zastosowań środków smarnych. Jesteśmy otwarci na nowe metody i wizjonerskie podejście – jest to dla nas warunek innowacyjności.
Wspominając, muszę powiedzieć, że firma FUCHS jako pierwsza w latach 70., wprowadziła na rynek środki smarne ulegające szybkiemu rozkładowi biologicznemu.


Każda firma, która działa na rynku tyle czasu może się pochwalić momentami
czy wydarzeniami, które uznaje się za kamienie milowe w rozwoju. Jakie zatem są one w przypadku Fuchs?

W 1996 r. w związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na produkty olejowo-smarne w nowo powstałych i rozwijających się firmach przemysłowych i motoryzacyjnych, firma Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. przeniosła się do Gliwic.

W Gliwicach – nowo utworzonej strefie ekonomicznej, firma Fuchs zaczęła rozwijać skrzydła, dzięki potencjałowi, jaki dawał nowy zakład i nowa przestrzeń.

Zostało również powołane do życia laboratorium kontroli jakości, gdzie w sposób ciągły dokonuje się analizy próbek wytworzonych środków smarnych.

Warty podkreślenia jest fakt, że wówczas na terenie kraju działały również filie w Bydgoszczy, Wrocławiu, Rzeszowie, Jeleniej Górze oraz biura w Poznaniu i Warszawie.

W roku 2000 firma Fuchs Oil Corporation (PL) rozpoczęła działalność CPM (Chemical Proces Management), polegającą na przejęciu kompleksowej odpowiedzialności za gospodarkę smarowniczą w zakładach produkcyjnych. Pierwszymi Klientami w Polsce, którzy nam zaufali i w konsekwencji, gdzie została wprowadzona usługa CPM, były General Electric Power Sp. z o.o wcześniej ABB Zamech Elbląg oraz Arctic Paper Kostrzyn S.A. Ta nowatorska koncepcja obsługi zaowocowała wielkim zainteresowaniem ze strony dużych nowo powstałych lub przekształconych zakładów produkcyjnych, w których wdrożenie podobnych rozwiązań, jak efektywne zarządzanie środkami smarnymi stało się po prostu niezbędne. Usługa z biegiem czasu ewoluowała, a finalnie znalazła szczególne uznanie w branżach automotive, aircraft oraz cementowo-wapiennej. Usługa CPM stała się swego rodzaju wizytówką oraz wspaniałym narzędziem do nawiązania współpracy z dużymi międzynarodowymi Firmami produkcyjnymi, a co za tym idzie, sprzedaży specjalistycznych produktów smarnych z logo Fuchs. Koncepcja rozwijała się dynamicznie wraz z potrzebami naszych Klientów jak i całej branży przemysłowej a firma Fuchs dopasowywała model obsługi do światowych trendów, a jednocześnie wpisywała się w strategię Koncernu, który przedmiotową usługę w tych samych standardach świadczy wszędzie tam na świecie, gdzie taka potrzeba się pojawia.

Obecnie na terenie Polski obsługujemy 45 Zakładów Produkcyjnych, gdzie zatrudniamy ponad 300 osób i tym samym jesteśmy zdecydowanym liderem w tym obszarze. Dzięki doświadczonemu Zespołowi, długiej liście referencyjnej, z której jesteśmy szczególnie dumni, innowacyjnym rozwiązaniom oraz bardzo specjalistycznym produktom mamy zapewnioną długofalową współpracę opartą na partnerstwie oraz najwyższych standardach etycznych.
W tym samym roku również zostaje uruchomiona produkcja smarów, pozwalająca w znacznym stopniu zaspokoić potrzeby Klientów zarówno w Polsce jak i innych krajach.

W 2006 r. na teren zakładu wjeżdża pierwszy pociąg z olejami, dzięki uruchomionej bocznicy kolejowej.
Te konsekwentne decyzje wspierające stały rozwój, spowodowały, że Fuchs Oil Corporation (PL) stała się istotnym filarem w globalnym rozwoju Koncernu FUCHS.


Na pewno warto wspomnieć, że trzy lata temu trafiliście na listę 100 największych i najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce Rzeczpospolitej. Jakie czynniki miały decydujące znaczenie?

To wynik dotychczasowej pracy całej organizacji i potwierdzenie słuszności wcześniej przyjętych kierunków rozwoju firmy. Trudno wskazać pojedyncze czynniki.


Przejdźmy do sfery bliskiej redakcji. Transport kolejowy

– co jest największym wyzwaniem dla Fuchs Oil Corporation (PL) na tym rynku?

Wskazał bym na dalsze utrzymanie bliskiego kontaktu z branżą kolejową, tak, aby móc być uczestnikiem wielkich przemian dokonujących się na kolei. Śledzić nowe koncepcje oraz nowatorskie rozwiązania, mieć wpływ na ich tworzenie.


Oferujecie wiele produktów dla kolei – przewrotnie pytając czy jest obszar dla którego na kolei nie macie rozwiązania?

W laboratoriach Fuchs na całym świecie, wyposażonych w najnowsze technologie, stale trwają prace nad nowymi produktami. Zawsze staramy się optymalizować procesy produkcyjne naszych Klientów, opracowując indywidualne rozwiązania dla konkretnych zakładów przemysłowych, do konkretnych zastosowań, dostosowując je do szeregu czynników, takich jak charakterystyka maszyn, stosowane narzędzia, komponenty czy czas magazynowania i transportu.

Dziś asortyment obejmuje grupę środków smarnych do praktycznie wszystkich aplikacji w kolejnictwie. Nasze produkty stosowane są nie tylko w Europie, ale również w Azji, obu Amerykach i Australii.

Środki smarne z grupy LOCOLUB, TRAMLUB, CEPLATTYN, RENOLIT z powodzeniem są stosowane od wielu lat przy smarowaniu obrzeży kół oraz szyn, jak również rozjazdów kolejowych, zderzaków, obrotnic, przekładni silników trakcyjnych i układów hamulcowych.

Wykorzystywane są również inne środki smarne (oleje) z grupy RENOLIN, TITAN, RENISO oraz RENOFLUID przy smarowaniu sprzęgieł, mechanizmów sterowania, a nawet wykorzystywane w urządzeniach klimatyzacji oraz amortyzatorach.


Na koniec trochę autoreklamy- jakie produkty dla kolei poleci Pan szczególnie?

Poleciłbym wymienione już wcześniej produkty z grupy LOCOLUB, TRAMLUB, CEPLATTYN i RENOLIT. Środki te stosowane są przez większość producentów pojazdów eksploatowanych na kolei.

Wypada Was również pochwalić za funkcjonowanie w czasie pandemii. Proszę przybliżyć jakie działania podjęliście?

Przede wszystkim na szerszą skalę wprowadziliśmy pracę zdalną, ograniczając zagrożenie. Unikamy bezpośredniego kontaktu, ale dzięki wdrożonym narzędziom do zdalnej komunikacji, realizujemy zadania jak zawsze. Na bieżąco wdrażamy również zmiany, które mają zapewnić jak najniższy poziom ryzyka dla organizacji.

Powołaliśmy Zespół do Zarządzania Kryzysowego, który regularnie dokonuje przeglądu sytuacji i podejmuje decyzje dotyczące dalszych działań. W skład zespołu wchodzą: Zarząd FOPL, Dział Personalny i Służby BHP.
Realizujemy Webinaria z aktualnymi, ale przede wszystkim potencjalnymi klientami, aktywnie myśląc o przyszłości.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Warsztat Miejski w Gliwicach, zaangażowaliśmy się w produkcję przyłbic dla lekarzy ze Śląska.

Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu krótkich „sesji informacyjnych” organizowanych przez dział BHP dla pracowników produkcji / magazynu / UR, a także możliwość wzięcia udziału w sesji online. Celem sesji jest budowanie świadomości pracowników – jak dbać o bezpieczeństwo moje i moich współpracowników oraz jak wykorzystywać środki ochrony indywidualnej.

Ograniczono do absolutnego minimum przemieszczanie się w budynku czy pomiędzy budynkami. W myśl zasady, jesteśmy wyłącznie tam, gdzie być musimy i nigdzie indziej. Korzystamy z komunikacji mailowej, telefonicznej, SKYPE, TEAMS i skrzynki podawczej, zawsze, gdy jest to możliwe.

Zmieniliśmy organizację pracy zakładu produkcyjnego oraz magazynów.
Na czas zagrożenia COVID-19 wprowadzono rozwiązania, które eliminują możliwość kontaktu pomiędzy zmianami oraz dają czas na dezynfekcję i przewietrzenie wspólnych pomieszczeń.

I na koniec – marzenia na kolejne dziesięciolecie Fuchs Oil Corporation (PL)?

Przede wszystkim, aby Firma FUCHS w dalszym ciągu utrzymywała dotychczasowy stały wzrost udziału w rynku oraz dalej była producentem nowoczesnych środków smarnych pozwalających chronić cenne zasoby naturalne.

Rozmawiał RK