Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Bardziej dostępna i funkcjonalna – taka będzie stacja Oświęcim

Nowe perony z przejściem podziemnym i windami to zmiany, które podniosą komfort i poziom bezpieczeństwa pasażerów na stacji Oświęcim. Inwestycji obejmuję także infrastrukturę kolejową, dzięki czemu sprawniejsze będą podróże na całej trasie Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. Po zakończeniu wszystkich prac, pod koniec przyszłego roku, wyższy standard obsługi zyska 10 stacji i przystanków.

Konstrukcje nowych peronów na stacji Oświęcim (fot. Dorota Szalacha / PKP PLK)
Konstrukcje nowych peronów na stacji Oświęcim (fot. Dorota Szalacha / PKP PLK)

Podróżni na stacji Oświęcim skorzystają z nowych peronów jesienią. Zamontowane będą wiaty, a także ławki. Przewidziano również tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Istotnym udogodnieniem dla podróżnych będą windy przy wejściach na perony oraz w nowym przejściu podziemnym. Trasa pod torami zapewni dostęp do peronów i lepszą komunikację z dwóch stron miasta. Przejście o długości 133 m zastąpi kładkę nad torami i zwiększy bezpieczeństwo.

Ruszyła przebudowa stacji PKP Oświęcim

Co aktualnie dzieje się na stacji?

Prace na stacji Oświęcim obejmują m.in. perony i przejście podziemne oraz 11 torów. Roboty poprzedziła zaś rozbiórka starych elementów, wykonana w ubiegłym roku. Już przygotowano konstrukcje podstawowe dwóch nowych peronów. Widać fundamenty wiat. Budowane są kolejne segmenty przejścia podziemnego. Ekipy wykonawcy wykonują prace zbrojarskie, a także żelbetowe.

Modernizacja stacji w Oświęcimiu, to nie tylko teren ważny dla podróżnych. Prace obejmują tory i odwodnienie, sieć trakcyjną oraz obiekty inżynieryjne i drogi w obrębie stacji. W obszarze bezpieczeństwa zakres prac dotyczy urządzeń telekomunikacyjnych i sterowania ruchem kolejowym. Kończy się budowa nowej nastawni dla obsługi ruchu kolejowego. Prace obejmują m.in. roboty instalacyjne, tynkarskie i malarskie.

Sprawniejsze i bardziej komfortowe podróże

Dzięki inwestycji PLK na trasie Trzebinia – OświęcimCzechowice-Dziedzice, podróżni mają ułatwiony dostęp do pociągów. Są nowe perony m.in. w Chrzanowie, Chełmku, a także w Gorzowie. Lepszy dostęp do kolei zapewniają nowe perony na stacji Brzeszcze Jawiszowice oraz na przystankach Jawiszowice Jaźnik, Kaniów i Dankowice. Obiekty są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Po zakończeniu wszystkich prac wyższy standard obsługi będzie na 10 stacjach i przystankach.

Oprócz zwiększenia dostępności i komfortu podróżnych, efektem prac na linii Trzebinia – Oświęcim-Czechowice-Dziedzice (nr 93), będą krótsze i bezpieczniejsze podróże m.in. z Trzebini do Oświęcimia i na Śląsk. Przebudowa zapewni atrakcyjne przejazdy pociągiem oraz transport ładunków. Zmodernizowana trasa umożliwi efektywniejsze wykorzystanie ekologicznego potencjału kolei w przewozach krajowych, a także międzynarodowych.

Inwestycje PLK na trasie Trzebinia – Oświęcim- Czechowice-Dziedzice wchodzą w skład projektu za ponad 800 mln zł netto: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice”, współfinansowanego z (POIiŚ 5.1-12). Dofinansowanie unijne wynosi ponad 686 mln zł netto. Wykonawca prac planuje ich zakończenie w IV kwartale 2023 r.

Dodaj komentarz