Wywiady

Odpowiadamy na potrzeby przewoźników i pasażerów

AL: Przewoźnicy coraz chętniej przyglądają się tej opcji, co zdążyłem już odczuć podczas licznych spotkań. Model leasingu pojazdów szynowych jest w mojej ocenie jednym z rozwiązań co raz częściej wybieranym przez przewoźników. Dowodem na to są inne kraje UE, gdzie ten model finansowy spotyka się z dużym zainteresowaniem z uwagi na elastyczność finansową, jak również brak konieczności zakupu pojazdów szynowych, na co nie zawsze przewoźnicy mają fundusze.

RK: Iloma i jakimi pojazdami obecnie dysponujecie?

AL: W przygotowaniu posiadamy 20 sztuk EZT EN 57, których zakończenie procesu modernizacji planujemy z końcem maja 2017 r.

RK: Proszę opowiedzieć nam więcej o tej głośnej modernizacji. Jaki standard będą miały „Feniksy”? Jak finansowany był ten projekt?

AL: Standard EZT EN 57 „de facto” niczym nie różni się od nowego taboru. Modernizacji zostały poddane praktycznie wszystkie kluczowe podzespoły czy elementy wyposażenia, zatem jestem spokojny o jego przyszłą eksploatację. Samo finansowanie projektu było oparte na pożyczce udzielonej PTS przez ARP SA.