global Przewozy towarowe Wydarzenia

Państwa EUG opowiadają się za euroazjatyckimi szlakami tranzytowymi i zrównoważonym rozwojem transportu kolejowego

UTLC ERA transportuje ponad 90 procent tranzytowych ładunków w regularnych pociągach kontenerowych koleją szerokotorową 1520 kursującą pomiędzy Chinami i Europą, przez Rosję, Kazachstan i Białoruś. W ten sposób łączy europejskie aglomeracje i porty z dobrze prosperującymi ośrodkami gospodarczymi na kontynencie euroazjatyckim. Czas potrzebny UTLC ERA na transport towarów z Chin do Europy na trasie o długości 5 430 kilometrów wynosi obecnie 5 dni.