Tabor

Pesa i Newag nie rezygnują ze współpracy. Po raz drugi wspólnie złożą ofertę na pociągi push-pull dla IC

Newag oraz Pesa ponownie utworzą konsorcjum i wspólnie złożą ofertę w powtórnie ogłoszonym przetargu na pociągi push-pull dla PKP Intercity.

Fot. PKP Intercity

Pod koniec lipca br. PKP Intercity ogłosiło nowy przetarg na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ jedyna oferta przekraczała zaplanowany budżet na zakup pojazdów. Inną też kwestią jest fakt, że w ramach poprzedniego przetargu wskazywano, że zakup będzie sfinansowany za pośrednictwem Krajowego Planu Odbudowy – czyli środków, które Polsce nie zostały przyznane.

W poprzednim przetargu została złożona oferta przez konsorcjum utworzone przez Pesę Bydgoszcz oraz nowosądecki Newag. We wrześniu 2021 roku informacja ta była niemałym zaskoczeniem, zważając że dwóch rodzimych producentów na co dzień konkurują ze sobą. W powtórzonym przetargu ponownie zostanie złożona oferta tych dwóch producentów, bowiem podpisali oni dzisiaj umowę, w ramach której utworzone zostanie konsorcjum, stanowiące kontynuację współpracy zapoczątkowanej w 2021 roku. Co więcej, szanse na rozstrzygnięcie konkursu są większe, bo będzie on finansowany z innych środków przewidzianych w ramach strategii rozwoju, m.in. finansowania zewnętrznego, środków własnych czy środków pochodzących z emisji obligacji.

W ramach współpracy PESA i NEWAG będą brali udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę piętrowych pociągów push-pull oraz świadczenie usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

Podjęcie przez strony decyzji w sprawie utworzenia konsorcjum wynika z faktu, że złożenie indywidualnych ofert przez strony w nowym postępowaniu obarczone byłoby istotnym ryzykiem niewykonania zamówienia ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, możliwości produkcyjne w kontekście terminu jego realizacji oraz inne zobowiązania kontraktowe stron – czytamy w komunikacie giełdowym Newagu.

Podział obowiązków w ramach utworzonego konsorcjum będzie następujący: Newag zajmie się produkcją lokomotyw wielosystemowych na 200 km/h, Pesa natomiast zajmie się budową wagonów.

Dodaj komentarz