“Piątki z UTK” odbywają się również w wakacje

Zagadnienia dot. interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazane podczas kontroli czy zasady nadzoru nad pracą komisji kolejowych – te i wiele innych tematów skonsultować można z ekspertami Urzędu Transportu Kolejowego w trakcie „Piątków z UTK”. Na pytania klientów specjaliści odpowiadają także w wakacje.

Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i zakłada spotkania indywidualne. Od marca 2020 r. z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania są prowadzone za pomocą łączy internetowych. Na stronie internetowej UTK zamieścił formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji dana osoba proszona jest o określenie tematu planowanego spotkania. Pozwoli to ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

– W Urzędzie Transportu Kolejowego pragniemy zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów – podkreślają przedstawiciele UTK. – Dlatego ważna jest dla nas Państwa opinia. Po spotkaniu zachęcamy do przesłania swojej oceny. Na stronie urzędu zamieściliśmy ankietę pozwalającą na przesłanie swoich spostrzeżeń. Najbliższe spotkania odbędą się 7 i 21 sierpnia.

Rocznie w spotkaniach uczestniczą przedstawiciele ok. 80 przedsiębiorstw. Przez ostatnie cztery miesiące ze spotkań wirtualnych skorzystało ponad 20 przedsiębiorców.