Raport z Polski Wydarzenia

Pierwsi kandydaci na maszynistów zdali państwowe egzaminy

Niemal 150 osób przystąpiło już do państwowych egzaminów w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Od 2023 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadza państwowe egzaminy dla kandydatów na maszynistów. Na razie prowadzono egzaminy testowe na licencję maszynisty. CEMM przygotowane jest na kolejny etap – przeprowadzenie egzaminów na świadectwo maszynisty z wykorzystaniem najnowocześniejszych w Europie symulatorów.

Od 2023 r. egzaminy dla kandydatów na maszynistów są państwowe i prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) w Warszawie. Przeprowadzanie egzaminów w nowej formie możliwe jest dzięki realizowanemu przez UTK projektowi „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, który jest finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Jestem przekonany, że państwowy egzamin przeprowadzany w jednolitym standardzie będzie gwarantował wysoki poziom wiedzy i umiejętności osób wchodzących do zawodu maszynisty. Zapewni to Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów – wyjątkowy w skali Europy ośrodek, w którym stosujemy innowacyjne metody egzaminowania, między innymi dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce symulatorów – stwierdził dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Każdy kandydat na maszynistę w Polsce musi najpierw zdać teoretyczny egzamin na licencję maszynisty. Dopiero wtedy może przystąpić do szkolenia na świadectwo maszynisty i kolejnego, drugiego egzaminu w CEMM. Składa się on z części teoretycznej – testu i jazdy na symulatorze oraz części praktycznej – prowadzenia pojazdu kolejowego.

Maszynista kolejowy to niezwykle ważny i pożądany zawód. Zachęcam wszystkich miłośników kolei do kształcenia w tym kierunku. Jako rząd podejmujemy intensywne działania, aby zapełnić lukę pokoleniową w tym zawodzie, a inauguracja działalności nowoczesnego Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów jest jednym z nich – zaznaczył Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

 

Pierwsze egzaminy przeprowadzone

Pierwsze egzaminy na licencję maszynisty odbyły się w kwietniu tego roku. Do tej pory do sprawdzianu wiedzy przystąpiły 143 osoby. Za pierwszym razem zdało 73% kandydatów na maszynistów. Egzaminy przeprowadzane są w nowoczesnej sali egzaminacyjnej, a kandydaci rozwiązują testy na tabletach. Egzamin na licencję maszynisty trwa 200 minut i składa się ze 100 pytań testowych. Składa się z 8 części tematycznych. Do zdania potrzebne jest uzyskanie minimum 75 ze 100 możliwych punktów. W poszczególnych częściach trzeba jednak poprawnie odpowiedzieć na minimum połowę pytań. Wyjątkiem jest część poświęcona sygnalizacji stosowanej w transporcie kolejowym. Tu nawet jeden błąd oznacza ocenę negatywną z całego egzaminu.

Symulatory czekają na kandydatów

Po sprawnym przeprowadzeniu pierwszych egzaminów na licencję, CEMM czeka teraz na kandydatów, którzy przystąpią do egzaminów na świadectwo maszynisty.

Dodaj komentarz