Pasażer Raport z Polski

Edukacja podstawą bezpieczeństwa przy torach

Przebiegają przed jadącymi pociągami, spacerują po torowisku, układają przeszkody na torach i wchodzą na słupy sieci trakcyjnej. Niebezpieczne zabawy na torach wciąż są problemem. Straż Ochrony Kolei współpracuje z placówkami oświatowymi, edukując najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze aktywnie uczestniczą także w licznych kampaniach społecznych, m.in. promujących pożądane zachowania na terenach kolejowych.

Obszar kolejowy jest terenem specyficznym, trudnym i rozległym, a poczekalnie dworcowe, perony oraz pociągi są miejscami bezpośrednio narażonymi na ataki ze strony grup patologicznych. Na podstawie bieżącej analizy stanu zagrożenia przestępczości i wykroczeń należy wnioskować, że głównymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz w pociągach są kradzieże i dewastacja elementów infrastruktury kolejowej, ale także zdarzenia chuligańskie, w których udział głównie biorą dzieci i młodzież. Układają oni na torach przeszkody, obrzucają pociągi kamieniami, a w wyniku ich obecności na terenach kolejowych, doprowadzają do śmiertelnych wypadków i okaleczeń.

Podejmują także działania celowe, będące próbami samobójczymi.

– Na kursie podstawowym na funkcjonariusza SOK zwraca się szczególną uwagę na właściwe podejście do osób, których zachowanie świadczy o chęci popełnienia samobójstwa na obszarze kolejowym – informuje insp. Piotr Żłobicki, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. – Na zajęciach realizowany jest program szkoleniowy, w którym uwzględniona jest tematyka z zakresu wybranych działów psychologii. Funkcjonariusze są edukowani z elementów negocjacji, jak również z zasad komunikacji międzyludzkiej oraz uczulani są na taktowne zachowanie oraz indywidualne podejście do każdego przypadku.

 

Cyklicznie przeprowadzane są także kursy doskonalące, podczas których przypominane są procedury odnoszące się do osób, u których zachowanie świadczy o chęci popełnienia samobójstwa. Straż Ochrony Kolei, w oparciu o rejestrowane zdarzenia, realizuje programy ochronne, gromadząc i analizując zjawiska o zagrożeniach osób i mienia. Zmierza do poprawy stanu bezpieczeństwa, a tym samym do wyeliminowania lub ograniczenia występowania negatywnych zdarzeń. Powiązane jest to z profilaktyką, która jest prowadzona w dwojaki sposób: angażując się od 2005 r. w kampanię „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj!”, a także w akcje happeningowe i symulacje wypadków z udziałem pojazdów szynowych, realizowanych wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zero tolerancji

Od roku 2012 Komenda Główna SOK zaangażowała się także w kampanię pod hasłem ,,Zero tolerancji dla przechodzenia przez tory w miejscach niewyznaczonych”. Wspólnie z przedstawicielami miejscowych Zakładów Linii Kolejowych informuje społeczeństwo o zagrożeniach, wynikających z przebywania na obszarze kolejowym w miejscach niedozwolonych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżnych, od czerwca 2012 roku Straż Ochrony Kolei uruchomiła całodobowy numer alarmowy 22 474 00 00, wykorzystywany do informowania mundurowych o zagrożeniach na terenach kolejowych.

Dodaj komentarz