Konferencja Raport z Polski Wydarzenia

PKN ORLEN, PKP S.A. oraz PESA Bydgoszcz razem na rzecz wodoru

PKN ORLEN, PKP S.A. oraz PESA Bydgoszcz podpisały list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu kolejowego opartego o napędy zasilane wodorem. Sygnowanie dokumentu odbyło się w trakcie III Konferencji „Kolej na energię wodorową”.

Tegoroczna edycja konferencji skupi się m.in. na wzroście kosztów związanych ze zużyciem energii, zmniejszeniu śladu węglowego w transporcie oraz wpływie transportu kolejowego na stan środowiska naturalnego. Podczas wydarzenia duży nacisk położony zostanie na temat szeroko rozumianych działań związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

– Coraz częściej słyszymy o podmiotach dążących do osiągnięcia neutralności klimatycznej w transporcie. Branża kolejowa stale podejmuje działania skupiające się na rozwoju technologii, czego efektem jest uznanie kolei za najbardziej ekologiczny środek transportu – informują organizatorzy III Konferencji „Kolej na energię wodorową”. – Plany wdrożenia “Strategii Wodorowej Polski do 2030 r.” jako realnego planu stworzenia gospodarki wodorowej poprzez m.in. wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie oraz rozwoju OZE zbliża nas do zeroemisyjności i maksymalnej redukcji śladu węglowego. Wprowadzenie rozwiązań proekologicznych na kolei wpłynie przede wszystkim na całkowitą eliminację negatywnego wpływu transportu kolejowego na stan środowiska naturalnego, równocześnie rozbudowując polską gospodarkę.

 

Uczestnicy konferencji będą debatować nad rozwojem wykorzystywania wodoru w transporcie ze szczególnym wskazaniem roli kolei oraz poddadzą pod dyskusję słuszność budowy infrastruktury dystrybucji i tankowania dostępnych dla różnorodnych form pojazdów.

W trakcie organizowanej przez Klaster „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” III Konferencji „Kolej na energię wodorową” podpisane ostanie także porozumienie o współpracy między Klastrem a Hydrogen Poland oraz Polską Izbą Magazynowania Energii.

Dodaj komentarz