Konferencja Raport z Polski Wydarzenia

PKN ORLEN, PKP S.A. oraz PESA Bydgoszcz razem na rzecz wodoru

PKN ORLEN, PKP S.A. oraz PESA Bydgoszcz podpisały list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu kolejowego opartego o napędy zasilane wodorem. Sygnowanie dokumentu odbyło się w trakcie III Konferencji „Kolej na energię wodorową”.

Tegoroczna edycja konferencji skupi się m.in. na wzroście kosztów związanych ze zużyciem energii, zmniejszeniu śladu węglowego w transporcie oraz wpływie transportu kolejowego na stan środowiska naturalnego. Podczas wydarzenia duży nacisk położony zostanie na temat szeroko rozumianych działań związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

– Coraz częściej słyszymy o podmiotach dążących do osiągnięcia neutralności klimatycznej w transporcie. Branża kolejowa stale podejmuje działania skupiające się na rozwoju technologii, czego efektem jest uznanie kolei za najbardziej ekologiczny środek transportu – informują organizatorzy III Konferencji „Kolej na energię wodorową”. – Plany wdrożenia “Strategii Wodorowej Polski do 2030 r.” jako realnego planu stworzenia gospodarki wodorowej poprzez m.in. wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie oraz rozwoju OZE zbliża nas do zeroemisyjności i maksymalnej redukcji śladu węglowego. Wprowadzenie rozwiązań proekologicznych na kolei wpłynie przede wszystkim na całkowitą eliminację negatywnego wpływu transportu kolejowego na stan środowiska naturalnego, równocześnie rozbudowując polską gospodarkę.

 

Czytaj dalej >