Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP Cargo nawiązuje współpracę z PTS

Podpisany przez spółki list intencyjny pozostaje w mocy przez 6 miesięcy lub do dnia podpisania ewentualnej umowy lub porozumienia o jego rozwiązaniu.