Personalia Przewozy towarowe

PKP Cargo wybrało nowego prezesa

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami zarówno Dariusz Seliga jak i Zenon Kozendra nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki. Nie uczestniczą również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.