Inwestycje

PKP PLK i NCBiR stawiają na kolejowe innowacje

Fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju określiły zapotrzebowanie na 11 kolejnych innowacji w branży kolejowej. Te mają poprawić bezpieczeństwo na sieci kolejowej, efektywność energetyczną i przyspieszenie procesu utrzymania linii.  Partnerzy nadzorują już 10 przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamierzają rozwijać współpracę w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”. Do drugiego konkursu pozytywnie zaopiniowane zostało 11 nowych obszarów badawczych, w których powstaną innowacyjne rozwiązania, zwiększające możliwości polskiej kolei.

– Projekty już realizowane w ramach pierwszego konkursu BRIK przyczynią się m.in. do usprawnienia procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury oraz zagwarantowania płynności i stabilności ruchu kolejowego. To innowacje, z których skorzysta każdy pasażer, każdy z nas. Dlatego w ramach drugiego konkursu, który planujemy ogłosić w 2021 roku, zamierzamy postawić przed zespołami badawczymi równie ambitne zadania, takie jak: zwiększenie efektywności eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową, wzrost bezpieczeństwa sieci kolejowej czy poprawa jej efektywności energetycznej – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki Dyrektor NCBR.

 

– W czasie intensywnie prowadzonych inwestycji, gdy zwiększamy prędkość pociągów, szukamy rozwiązań, które jeszcze bardziej pomogą w procesie utrzymania linii i zarządzaniu ruchem kolejowym. Dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i sprawności przewozów chcemy korzystać z najnowszych technologii, programów i systemów. Zamierzamy również jeszcze lepiej wykorzystać ekologiczny charakter kolei. Współpraca PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju daje możliwości rozwoju polskiej kolei z korzyścią dla podróżnych, pracowników kolei oraz środowiska – mówi Robert Sobczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. rozwoju.