Inwestycje

PKP PLK i NCBiR stawiają na kolejowe innowacje

Ekologia na liście planowanych do przygotowania i wdrożenia projektów

Przeprowadzone zostaną badania i analizy, które wskażą możliwości wykorzystania na terenie kolejowym technologii betonu fotokatalitycznego, który ma właściwości redukujące zanieczyszczenie powietrza (5). Planowane jest opracowanie proekologicznej metody usuwania roślinności na liniach kolejowych (9).

Dla usprawnienia realizacji i przygotowywania dokumentacji środowiskowych, planowane jest utworzenie systemu precyzyjnego monitorowania oraz przetwarzania informacji w zakresie oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko (8). Wśród projektów znalazły się również działania związane z utrzymaniem oraz inwestycjami. To opracowanie koncepcji wykorzystania danych uzyskanych z pomiarów za pomocą skanera dla procesów utrzymaniowych i inwestycyjnych, a także stworzenie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych oprogramowania do modelowania i analiz danych (6).

10 innowacyjnych projektów za 35 mln zł w realizacji

Wśród 10 realizowanych już innowacyjnych projektów przy współpracy PLK i NCBR są m.in.: opracowanie oraz wdrożenie systemu pomiaru temperatur szyn kolejowych, opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych czy rozwiązania, które umożliwią ochronę przed drganiami i hałasem od ruchu kolejowego. Na wsparcie tych przedsięwzięć PLK i NCBR przeznaczyły łącznie ponad 35 mln zł. Zakończenie wszystkich prac badawczych i rozwojowych w ramach pierwszego konkursu „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” jest planowane do końca 2023 r.

Źródło: PKP PLK