Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK zwiększają dostępność połączeń na linii E30 Opole – Kędzierzyn-Koźle [ZDJĘCIA]

Na linii Opole – Kędzierzyn-Koźle zakończył się kolejny etap prac przy budowie peronów, instalacji wind oraz wiat przystankowych. Mieszkańcy Gogolina i opolskich miejscowości zyskują dostępniejsze i atrakcyjniejsze połączenia regionalne, krajowe oraz międzynarodowe.

Fot. Anna Hadasik / PKP PLK

W Gogolinie dla mieszkańców i podróżnych windy i przejście

Na stacji wybudowane zostały nowe wyższe perony. Są nowe wiaty, ławki oraz oznakowanie i gabloty informacyjne. Obiekty wyposażone są w jasne, energooszczędne oświetlenie (Led). Zakończył się pierwszy etap prac przy przejściu pod torami o długości ok. 40 m i szerokości 4 m. Trasa zapewni komunikację od ul. Krapkowickiej na perony i plac dworcowy z węzłem przesiadkowym. Przejście będzie służyć podróżnym i mieszkańcom. Przy wejściach przewidziano zadaszenia. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się znacznym ułatwieniem będą 3 windy.

Zasadnicze prace w tunelu zostały wykonane na odcinku od strony budynku dworcowego. Kolejny etap obejmie rejon pod torami. Budowa przejścia realizowana jest etapami, aby zapewnić kursowanie pociągów. Zakończenie budowy i udostępnienie obiektu planowane jest jesienią br.

Podróżni między Kędzierzynem – Koźle a Opolem korzystają z nowych peronów na stacjach i przystankach: Kędzierzyn-Koźle, Raszowa, Zdzieszowice, Jasiona, Gogolin, Górażdże, Przywory Opolskie, Opole Grotowice, Opole Groszowice. To efekty zakończonych prac. W Zdzieszowicach, Opolu Groszowicach i przystanku Opole Grotowice przygotowywane są windy, które ułatwią dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Zwiększanie dostępności podróżnych kolei i poprawa warunków obsługi na stacjach i przystankach, to jeden z celów projektu współfinansowanego ze środków unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Czytaj dalej >