Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Nowe przystanki kolejowe na trasach do Radomia

PKP Polskie Linie Kolejowe zbudują dwa nowe przystanki na liniach do Radomia. Inwestycję, która kosztuje ok. 8 mln zł netto, PLK zrealizuje w ramach Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Prace zakończą się w 2022 r.

Fot. Włodzimierz Wloch / PKP PLK
Fot. Włodzimierz Wloch / PKP PLK

Nowe przystanki powstaną w Groszowicach (linia Radom Dęblin) oraz w Dąbrówce Zabłotniej (linia Skarżysko-Kamienna – Radom).

Groszowice

Z przystanku w Groszowicach podróżni pojadą pociągami w kierunku Radomia, Pionek, Dęblina, Warszawy i Lublina. Wykonawca zbuduje dwa jednokrawędziowe perony. Ponadto wyposaży je w ławki, wiaty i poręcze do odpoczynku na stojąco. Zgodnie z planem PLK dostosuje obiekt do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Do peronów dojdziemy od strony przejazdu kolejowo-drogowo. Przy wejściach do peronów zostaną ustawione stojaki na rowery.

– Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 na Mazowszu obejmuje budowę nowych przystanków w Groszowicach i Dąbrówce Zabłotniej. Efektem prac dla mieszkańców będzie lepsza oferta podróży pociągiem – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

 

Dąbrówka Zabłotnia

Z Dąbrówki Zabłotniej będzie można pojechać, m.in. w kierunku Radomia, Warszawy i Skarżyska-Kamiennej. Podobnie, jak w Groszowicach wykonawca stworzy dwa jednokrawędziowe perony dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych – wyposażone w pochylnie. Co więcej, ustawione zostaną wiaty, ławki oraz odpowiednie oznakowanie i tablice z rozkładami jazdy. Nowe przystanki będą wyposażone w oświetlenie.

– Budowa nowych przystanków w Groszowicach i Dąbrówce Zabłotniej odpowiada na potrzeby mieszkańców oraz zwiększa dostępność komunikacyjną mniejszych miejscowości na trasach: Skarżysko Kamienna – Radom i Dęblin – Radom. Inwestycji z rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych wpisują się w poprawę atrakcyjności kolei – najbardziej ekologicznego środka transportu – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.