Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK określiły zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjęły dokument zawierający zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do roku 2040. Uzupełnia go dokumentacja opracowana w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Fot. Włodzimierz Włoch / PKP PLK

Celem dokumentu jest wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w perspektywie do 2040 roku poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

Celem prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie. W przypadku możliwości wystąpienia tzw. znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko prognoza ma wskazać działania minimalizujące.

Czytaj dalej >