Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP Intercity Remtrak przejmuje przedsiębiorstwo napraw taboru kolejowego w Opolu

PKP Intercity Remtrak poinformowało o przejęciu przedsiębiorstwa napraw taboru kolejowego w Opolu. Dla zakładu to gwarancja stabilnej przyszłości i rozwoju – także, jeżeli chodzi o zatrudnienie.

 

Opolskie przedsiębiorstwo napraw taboru kolejowego (dawniej Tabor Szynowy Opole, później Wagon Opole) było dzierżawione przez PKP Intercity Remtrak od grudnia 2019 roku. Spółka odpowiedzialna za serwis taboru narodowego przewoźnika podjęła ten krok chcąc zapewnić PKP Intercity bieżącą obsługę techniczną wagonów, których napraw w Opolu zaprzestano ze względu na ówczesne problemy opolskiej spółki. PKP Intercity Remtrak przejęło wówczas także około 165 pracowników Wagon Opole. W tym czasie PKP Intercity Remtrak zleciło przeprowadzenie audytu, mającego ocenić kondycję i możliwości spółek Wagon Opole i Trinites Polska, właściciela większości nieruchomości na terenie opolskiego przedsiębiorstwa. Podczas dzierżawy części przedsiębiorstwa Sąd Gospodarczy w Opolu ogłosił upadłość likwidacyjną Wagon Opole. W listopadzie ubiegłego roku PKP Intercity Remtrak wygrało licytację upadłego przedsiębiorstwa, wyrok Sądu Rejonowego w tej sprawie uprawomocnił się w lutym 2021 roku.

Po opracowaniu długoterminowego planu rozwoju opolskiego przedsiębiorstwa, PKP Intercity Remtrak podjęło finalną decyzję o przejęciu przedsiębiorstwa napraw taboru kolejowego w Opolu i podpisało umowę jego zakupu.

– Cieszy nas ogromnie, że po wieloletnich problemach opolski zakład stanie na nogi dzięki przejęciu przez PKP Intercity Remtrak i ponownie będzie ważnym punktem na kolejowej mapie Polski. Stały rozwój PKP Intercity Remtrak pokazuje, że nasz narodowy przewoźnik myśli długofalowo, dbając o odpowiednie zabezpieczenie swojego taboru, tak kluczowe przy umacnianiu rynkowej pozycji. Inwestycja w ten obszar działalności jest kluczowa pod kątem planowanych dalszych, ogromnych inwestycji taborowych, w wyniku których w najbliższych latach kolej ma ambicję stać się środkiem transportu pierwszego wyboru przy podróżach długodystansowych. Inwestycja w opolski zakład to kolejny ważny krok na drodze do naszego celu, jakim jest kolej bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna i ekologiczna – podkreśla Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.