Wydarzenia

PKP PLK wspiera młodzież w edukacji zawodowej

Uczniowie kierunków kolejowych, w tym prawie 250 stypendystów PKP Polskich Linii Kolejowych, zakończyli kolejny rok przygotowań do pracy. W przyszłości chcą oni zostać dyżurnymi ruchu, automatykami sterowania ruchem oraz specjalistami budownictwa kolejowego. Po ukończeniu edukacji będą odpowiedzialni za kursowanie pociągów i bezpieczeństwo m. in. na torach i mostach.

Fot. PKP PLK

Rok szkolny 2019/2020 ukończyło m.in. 243 stypendystów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w 43 szkołach średnich. To przyszli kolejarze, którzy co miesiąc, za najlepsze wyniki w nauce, otrzymywali stypendia od zarządcy infrastruktury, m.in. w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi, Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., chcąc zapewnić najwyższy poziom edukacji przyszłych kolejarzy, zapewniają im m.in. możliwość odbycia praktyk zawodowych u boku wykwalifikowanych pracowników. Uczniowie mogą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności np. na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Najlepszym uczniom wypłacane są comiesięczne stypendia. Na wsparcie dydaktyczne mogą liczyć także nauczyciele. Spółka pomaga przy tworzeniu zaplecza dydaktycznego i udostępnia wykwalifikowanych wykładowców przedmiotów zawodowych. PLK na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory.

Czytaj dalej >