Raport z Polski Wydarzenia

PKP S.A. i Sieć Badawcza Łukasiewicz rozwijają współpracę

PKP S.A. i Sieć Badawcza Łukasiewicz omówili możliwości rozszerzenia dotychczasowej współpracy o nowe projekty badawczo-rozwojowe. Wspólne działania obu instytucji ruszyły w 2019 r.

PKP S.A. i Sieć Badawcza Łukasiewicz rozwijają współpracę (fot. PKP S.A.)
PKP S.A. i Sieć Badawcza Łukasiewicz rozwijają współpracę (fot. PKP S.A.)

Jednym z owoców współpracy PKP S.A. i Sieci Badawczej Łukasiewicz jest przystąpienie czterech instytutów należących do SBŁ do ekosystemu badawczo-rozwojowego. Wspólnie z PKP S.A. instytuty te uczestniczą w realizacji trzech projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach partnerstwa Europe’s Rail JU, tj. FP1 – MOTIONAL („Zarządzanie mobilnością w środowisku wielomodalnym z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”), FP3 – IAM4RAIL („Holistyczne i zintegrowane zarządzanie majątkiem w europejskim systemie kolejowym”) oraz FP4 – RAIL4EARTH („Zrównoważony i ekologiczny system kolejowy).

W trakcie warsztatów, które odbyły się w piątek 17 marca, zaprezentowano projekty badawczo-rozwojowe koordynowane przez PKP S.A. w ramach poprzedniej perspektywy finansowej Horyzont 2020 oraz nowej perspektywy Horyzont Europa. Omówiono również zakres działań Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz przedyskutowano kolejne obszary potencjalnej wspólnej działalności badawczo-rozwojowej.

– Zarówno Zarząd Spółki, jak i Rada Nadzorcza dostrzegają potrzebę coraz szerszego angażowania się w działania badawczo-rozwojowe na rzecz kolei. Obszar badawczo-rozwojowy stał się jednym z filarów „Strategii PKP S.A. na lata 2021-2025 (z perspektywą do 2030 r.)”. Plan działań zarysowany w tej strategii i wyznaczone cele są sukcesywnie realizowane w ramach szeregu projektów badawczo-rozwojowych oraz innych działań koordynowanych przez PKP S.A. Dla przykładu obecnie finalizowane są prace związane z usprawnieniem procesu projektowania i przygotowania dokumentacji budowlanej, a także badane są mechanizmy umożliwiające pozycjonowanie i nawigowanie pasażerów wewnątrz budynku dworca. W przyszłych projektach zakłada się m.in. utworzenie tzw. cyfrowego bliźniaka dworca, który będzie stanowił odzwierciedlenie rzeczywistego budynku w środowisku wirtualnym i dzięki cyfrowym symulacjom pozwoli na usprawnienie zarządzania i utrzymania danej nieruchomości – powiedział dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki.

 

Z ramienia Sieci Badawczej Łukasiewicz w spotkaniu wzięli udział wiceprezes Marcin Kraska, wiceprezes Remigiusz Kopoczek, przedstawiciele Centrum Łukasiewicz oraz instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz, tj. Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Warszawskiego Instytutu Technologicznego, Instytutu Elektrotechniki oraz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Grupa PKP reprezentowana była przez przedstawicieli PKP S.A. oraz reprezentantów spółek Grupy PKP: PKP CARGO S.A., PKP Informatyka sp. z o.o., PKP Intercity S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. oraz Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.

– Przełomowe technologie nie powstają w pojedynkę. Bez obecności w świecie europejskim, bez obecności w branżowych instytucjach, bez sieci kontaktów europejskich nie jesteśmy w stanie zaistnieć w europejskim ekosystemie badawczym. Dlatego też, od samego początku, w Sieci Badawczej Łukasiewicz rozwijamy strefę międzynarodową, jesteśmy członkami prawie wszystkich partnerstw. Rozszerzamy nasze członkostwo w największych organizacjach i instytucjach międzynarodowych, aby tworzyć możliwości do pozyskiwania jeszcze większych projektów i kwot dofinansowań na działalność naukową polskich jednostek badawczo-rozwojowych – powiedział dr Marcin Kraska, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

Dodaj komentarz