Raport z Polski Wydarzenia

Pociąg ma zawsze pierwszeństwo. Zapraszamy na konferencję „Przejazdy kolejowo-drogowe 2021”

Średnio, co 3 dni na przejazdach kolejowych w Polsce dochodzi do kolizji i wypadków. Najczęstszą przyczyną jest ignorowanie przepisów przez kierowców samochodów. Jak nowoczesne technologie mogłyby  zmienić tę sytuację? O tym, 6 września w Warszawie, dyskutować będą eksperci podczas VII edycji konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe 2021” zorganizowanej przez Fundację ProKolej oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Fot. bezpieczny-przejazd.pl

Z perspektywy drogowców wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią mniej niż jeden procent wszystkich zdarzeń komunikacyjnych. Ale w statystykach kolejowych to prawie 40%. W Polsce drogi krzyżują się z torami w ponad 12,7 tys. miejsc. Większość z nich zabezpieczają tylko znaki drogowe, ale coraz większa część jest strzeżona aktywnie. A mimo tego, do wypadków dochodzi nawet tam, gdzie drogę przegradza szlaban.

– Doświadczenia zarządców infrastruktury kolejowej potwierdzają, że odpowiednie zabezpieczenie przejazdów to połowa sukcesu. Dlatego oprócz technologii ostrzegania potrzebne są inwestycje w nadzór nad przestrzeganiem przepisów – podkreśla dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej, współorganizator konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe 2021”.

 

Dzięki potężnym inwestycjom w infrastrukturę kolejową liczba kolizji i wypadków na przejazdach kolejowych w Polsce systematycznie maleje. Mimo tego, podobnie jak w całym obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, nasze statystyki są znacznie poniżej średniej europejskiej. W 2020 roku odnotowano 158 zdarzeń, w których 44 osoby poniosły śmierć na miejscu, a 20 zostało ciężko rannych. Rok 2021 przyniósł kolejne 73 wypadki, 13 ofiar. Dlatego należy dyskusja o poprawie bezpieczeństwa powinna połączyć kolejarzy, drogowców i służby odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem przepisów. I tak będzie podczas VII edycji konferencji „Przejazdy kolejowo – drogowe 2021”, która odbędzie się 6 września br. w Warszawie, w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego.

-Przy dużym zaangażowaniu strony kolejowej liczba wypadków i kolizji na przejazdach kolejowych systematycznie maleje. W przeciągu dziesięciu lat odnotowaliśmy spadek takich zdarzeń o połowę – dodaje dr Jakub Majewski. – Niezmienna jest niestety ich przyczyna. Zgubny okazuje się pośpiech, brawura i głupota kierowców. Dlatego do postulatów technologicznych dodajemy zaostrzenie kar dla piratów drogowych.

 

Nadrzędnym celem konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe” jest zwrócenie uwagi na interdyscyplinarny charakter rozwiązań minimalizujących liczbę wypadków z udziałem samochodów i pociągów. Wypracowane poprzednich latach rozwiązania zaowocowały innowacjami technicznymi, zmianami w przepisach i specyfikacjach zamówień na sprzęt, upowszechnieniem kampanii społecznych i edukacyjnych. W przededniu rewizji taryfikatora mandatów do tego katalogu należy dodać również nadzór nad zachowaniem uczestników ruchu.

Podczas konferencji, której organizatorem jest Fundacja ProKolej i Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego, specjaliści branżowi, przedstawiciele nauki, biznesu i administracji, w toku wspólnej dyskusji omówią rozwiązania i pomysły, które mogą zdecydować o poziomie bezpieczeństwa systemu transportowego.

Dodaj komentarz