Personalia Raport z Polski Wydarzenia

Polka menadżerem projektu Trans-European Railway

Małgorzata Kopczyńska z PKP PLK S.A. wybrana została na stanowisko menadżera projektu Trans-European Railway (TER). Decyzję o wyborze Polki podjęto w trakcie sesji komitetu projektu Koleje Transeuropejskie prowadzonego w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

Projekt TER powstał w roku 1990. Jego celem jest poprawa jakości transportu kolejowego w Europie Centralnej. Jednym z zadań TER jest identyfikacja i niwelacja tzw. wąskich gardeł oraz brakujących połączeń w europejskiej sieci transportowej.

Projekt TER swoim zasięgiem obejmuje państwa środkowo-wschodniej Europy, regionu południowo-wschodniego oraz kraje położone nad Basenem Morza Czarnego.

W swoich działaniach Polska promuje m.in. połączenia kolejowe z nadbałtyckimi portami oraz transport Nowym Jedwabnym Szlakiem, co wpisuje się w postanowienia dot. Zrównoważonych celów rozwojowych ONZ w tym mobilności.

Jak zaznaczyło Ministerstwo Infrastruktury, udział w projekcie TER to dla Polski możliwość zabezpieczenia własnych interesów w trakcie tworzenia umów międzynarodowych oraz ustalania przebiegu ciągów transportowych.

Źródło: gov.pl

Dodaj komentarz