Polregio

POLREGIO został partnerem strategicznym kampanii “BohaterON – włącz historię!”

Od blisko 4 lat zespół kampanii organizuje pomoc bezpośrednią w postaci dowożenia obiadów, przeprowadzania remontów, organizacji i opłacania opieki, zakupu środków medycznych. Stawiają czoła samotności, która niekiedy się pojawia, odwiedzają zaprzyjaźnionych Powstańców, organizują spotkania urodzinowe – są gotowi do pomocy nie tylko 1 sierpnia, a cały rok.

W ostatnim czasie, działania realizowane w ramach kampanii skupiają się na niesieniu pomocy Powstańcom Warszawskim z uwagi na to, że koronawirus jest szczególnym zagrożeniem dla osób starszych. W ramach akcji „Ochronna Paczka dla Powstańca”, której Partnerem Strategicznym jest PKN Orlen, wysłano blisko 1400 przesyłek zawierających środki ochrony osobistej. Organizatorzy akcji uruchomili też specjalny numer telefonu pod który Powstańcy mogą zadzwonić jeśli będą potrzebowali pomocy, dowozu posiłków, czy po prostu poczują się samotni. Czas epidemii się wydłuża, dlatego akcja ma być niebawem kontynuowana. Szczegóły dotyczące planowanych działań i możliwości ich wspierania będą podawane za pośrednictwem strony: https://bohateron.pl/