Tramwaje

Powstają nowe torowiska dla Tramwajów Śląskich

Na torach tramwajowych przybywa nowych, nowoczesnych tramwajów. Razem z nimi zmieniają się także torowiska, dzięki czemu możliwa jest szybsza i bezpieczniejsza jazda. Zaawansowane prace w tym zakresie rozpoczną się na kolejnych odcinkach na Śląsku. Stosowne umowy zostały podpisane z wykonawcami prac torowych w Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach. 

16 marca 2020 r. w siedzibie Tramwajów Śląskich podpisano umowę z generalnym wykonawcą modernizacji kolejnego odcinka infrastruktury tramwajowej na terenie miasta Ruda Śląska, prace realizowane będą w dzielnicy Godula. Modernizacja torowiska linii nr 9 biegnącej od Bytomia do Chorzowa przez Rudę Śląską zarówno przez władze Rudy Śląskiej, jak i spółkę Tramwaje Śląskie S.A. uznana została za jedno z priorytetowych zadań inwestycyjnych, związanych z komunikacją tramwajową. 

Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. Bolesław Knapik powiedział:

To niezwykle ważna linia, łącząca kilka miast, będąca dla wielu pasażerów podstawowym środkiem komunikacji, dlatego bardzo zależy nam, żeby znacząco poprawić jej stan techniczny i zapewnić pasażerom jak najlepszy komfort podróży.

 

W realizowanym przez Spółkę „Zintegrowanym Projekcie modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” znalazło się kilka odcinków torowiska linii nr 9, a pierwszym był fragment przebiegający przez rudzki Nowy Bytom

Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej powiedziała:

Popularna „dziewiątka” to linia bardzo ważna w układzie komunikacyjnym miasta, problemem jest jednak jej stan. Modernizacja torowiska jest kluczowa dla zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków podróży. Pracujemy nad tym razem z Tramwajami Śląskimi od kilku lat, czego efektem był dotychczas przeprowadzony w 2017 roku remont odcinka przy ul. Niedurnego. Cieszę się, że zrealizowany zostanie kolejny etap i mam nadzieję, że modernizacji doczekają się także pozostałe rudzkie odcinki.

 

W wyniku zakończonego przetargu generalnym wykonawcą została krakowska firma TOR-KRAK, mająca już na swoim koncie przebudowę torowiska w Nowym Bytomiu. Zgodnie z podpisaną umową ma 12 miesięcy na zmodernizowanie ok. 2900 metrów toru pojedynczego (mtp). Wartość inwestycji to niemal 21 mln zł netto.

Realizacja zadania wiąże się z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu zarówno tramwajowego, jak i samochodowego. Ze względu na to, iż modernizowany będzie odcinek jednotorowy, linia nr 9 nie będzie kursować przez Godulę. W jej miejsce uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Zmiany na pewno dotkną także kierowców, gdyż prowadząc prace wykonawca będzie musiał zająć część drogi. 

Kolejna umowa została podpisana przez Tramwaje Śląskie dwa dni później, 18 marca 2020 r. Tym razem dotyczyła powstanie nowej dwutorowej linii tramwajowej – w miejsce wyeksploatowanego, jednotorowego odcinka wzdłuż ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach. To kontynuacja toczących się prac wzdłuż ul. 3 Maja w Chorzowie. 

Bolesław Knapik powiedział:

Jednym z podstawowych założeń dla tego zadania jest wybudowanie linii dwutorowej w miejsce funkcjonującej dotąd linii jednotorowej z mijankami. To podstawowe założenie naszych inwestycji, by wszędzie, gdzie jest taka możliwość zastępować torowiska pojedyncze podwójnymi, dzięki czemu znacząco rośnie przepustowość danej linii, dając szansę na zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów.

 

Dodaj komentarz