global Inwestycje Wydarzenia

Poznaliśmy wygląd czeskiego terminalu Dlouhá Míle

Czeski zarząd kolei przedstawił wizualizacje przyszłego kształtu terminalu Dlouhá Míle. Obiekt powstanie na linii kolejowej Praga -Ruzyně – Praga-Lotnisko im. Václava Havla. Zdaniem zarządcy, terminal dorówna stacjom z europejskich stolic.

Wizualizacja terminalu przesiadkowego
Wizualizacja terminalu przesiadkowego

Terminal zlokalizowany zostanie w pobliżu lotniska, centrum handlowego Šestek i obwodnicy Pragi.

– Nowy węzeł komunikacyjny stworzy istotne połączenie transportu kolejowego i drogowego. Umożliwi łatwe przesiadanie się do transportu miejskiego i podmiejskiego. Na terenie obiektu powstanie także parking Park&Ride, który będzie wartością dodaną do lotniska – mówił Jiří Svoboda, dyrektor generalny Zarządu Kolei.

Za przygotowanie ostatniego etapu projektu nowej linii kolejowej odpowiada firma konsultingowa AFRY CZ. Autorem rozwiązania architektonicznego inwestycji jest zaś biuro Pavlíček Hulín architekti.

– Projekt w pełni wykorzystuje potencjał terminalu – nie tylko jako węzła komunikacyjnego, ale także jako istotnego obiektu dla przyszłej rozbudowy okolicy – mówił Jiří Pavlíček z biura Pavlíček Hulín architekti. – Naszym priorytetem jest funkcjonalność, bezpieczeństwo, płynność ruchu i szybkość przewozu. Ponadto – istotna jest jakość inwestycji, atrakcyjność i oddziaływanie na środowisko.