global Inwestycje Wydarzenia

Przetarg na materiały budowlane dla Rail Baltica

5 maja 2021 r. spółka joint venture RB Rail AS ogłosiła pierwszy publiczny przetarg na dostawę materiałów pomocniczych, do budowy głównej linii kolejowej Rail Baltica w krajach bałtyckich, o wartości ok. 46 mln euro

Fot. Commons Wikimedia

Dyrektor Programowy RB Rail AS Mark Loader na temat rozpisanego przetargu powiedział:  

– projekt o takiej skali jak Rail Baltica daje możliwość osiągnięcia znacznych korzyści z realizacji zamówień na wspólne materiały i komponenty do wykorzystania na całej długości 870 km linii kolejowej. Cieszymy się, że możemy ogłosić pierwszy z wielu przetargów na to skonsolidowane zamówienie. Mamy nadzieję, że dostawcy dostrzegą skalę tej możliwości i złożą mocne oferty zarówno w tym, jak i nadchodzących przetargach.

Dyrektor Działu Zakupów RB Rail AS, Kristjan Piirsalu zaznaczył: 

– spodziewamy się wielu ofert i wierzymy, że jest to wielka szansa dla dostawców w tych trudnych ekonomicznie czasach.

 

W bieżącym roku zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych we wszystkich krajach bałtyckich, przez co przygotowywane są kolejne zamówienia publiczne na materiały i komponenty kolejowe, także przy wykorzystaniu efektu skali.

Ostateczny termin składania wniosków w ramach skonsolidowanego zamówienia na materiały przewidywany jest do 31 maja 2021 r.

Dodaj komentarz