Tabor Wydarzenia

Spalinowo-elektryczna lokomotywa Vectron z dopuszczeniem w Niemczech

Federalny Urząd Kolei (EBA) wydał zezwolenie na eksploatację Lokomotywy Vectron Dual Mode firmy Siemens Mobility. Dzięki mocnemu silnikowi wysokoprężnemu i wyposażeniu do czerpania prądu z przewodów napowietrznych w każdej chwili można elastycznie zmienić źródło energii, w zależności od wymagań trakcji. 

Fot. materiały prasowe

We wrześniu 2020 r. zamówienie na 400 takich pojazdów złożyło DB Cargo AG. Lokomotywy Vectron Dual Mode zostały zamówione także przez m.in. przez Railsystems RP, Mindener Kreisbahnen GmbH i Stern&Hafferl.

Dyrektor pionu rolling stock w Siemens Mobility Albrecht Neumann powiedział, że:

– Podwójny tryb Vectron Dual Mode umożliwia naszym klientom zapewnienie zrównoważonego i opłacalnego kolejowego transportu towarów. Jako alternatywa dla konwencjonalnych lokomotyw spalinowych, Vectron Dual Mode oferuje to, co najlepsze z dwóch światów: działa w trybie elektrycznym na zelektryfikowanych trasach kolejowych, co pozwala na oszczędność paliwa oraz redukcję emisji spalin i kosztów utrzymania, a także może przełączyć się na tryb spalinowy na odcinkach bez linii napowietrznych, eliminując potrzebę zmiany lokomotyw.

 

Niemiecka sieć kolejowa jest obecnie zelektryfikowana w około 60%. Przejście z napędu spalinowego na elektryczny pozwala wjeżdżać pociągom towarowym do gęsto zaludnionych centrów miast, przy minimalnym tylko oddziaływaniu na środowisko. Dzięki temu obszary metropolitalne i duże miasta, które często mają zelektryfikowaną sieć, są wolne od emisji. Ponadto napęd elektryczny jest znacznie bardziej opłacalny i przyjazny dla środowiska niż silnik Diesla. Mniejsza liczba godzin pracy agregatu prądotwórczego, ma obniżyć łączny koszt obsługi i energii aż o 53% i być krokiem do zrównoważonego transportu towarów. Wykorzystując energię elektryczną wszędzie tam, gdzie to możliwe, lokomotywa Vectron Dual Mode pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, tlenku azotu i cząstek stałych. Przekłada się to na redukcję rocznej lokalnej emisji CO2 o 950 ton, tlenku azotu o 6 ton i cząstek stałych o 37 kg w porównaniu ze standardową lokomotywą spalinową.

Lokomotywa jest oparta na sprawdzonej platformie i komponentach Vectrona. Szerokość rozstawu kół wynosi 1.435 mm. Lokomotywa przeznaczona jest do pracy pod napięciem 15kV AC i wyposażona jest w system ochrony bezpieczeństwa PZB. Niezależnie od trybu pracy lokomotywa posiada moc trakcyjną na obręczach kół 2.000 kW. Zbiornik paliwa ma pojemność 2600 litrów. Prędkość maksymalna lokomotywy wynosi 160 km/h, a waga ok. 90 ton.

 

Dodaj komentarz