Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK podpisały umowę na opracowanie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. W dokumencie wskazane zostaną kierunki rozbudowy linii na obszarze aglomeracji i na terenie województwa lubelskiego. Koszt umowy to 650 tys. zł. Środki pochodzą ze spółki PKP PLK i samorządu województwa.

– Lubelska Kolej Aglomeracyjna jest w województwie bardzo potrzebna i oczekiwana, gdyż znacząco poprawi warunki życia mieszkańców. Rozwijamy transport kolejowy, jako najbardziej ekologiczny środek podróżowania, a dzięki Krajowemu Programowi Kolejowemu kolej odgrywa coraz większą rolę w aglomeracjach. Konsekwentnie budujemy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

 

Lubelska Kolej Aglomeracyjna pozwoli mieszkańcom regionu sprawniej dotrzeć do stolicy województwa m.in.  z Puław czy Chełma. W ramach prac zmodernizowane zostaną istniejące przystanki kolejowe. Wykonawca zbuduje także nowe przystanki oraz dostosuje perony do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Czytaj dalej >