Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK podpisały umowę na opracowanie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. W dokumencie wskazane zostaną kierunki rozbudowy linii na obszarze aglomeracji i na terenie województwa lubelskiego. Koszt umowy to 650 tys. zł. Środki pochodzą ze spółki PKP PLK i samorządu województwa.

– Lubelska Kolej Aglomeracyjna jest w województwie bardzo potrzebna i oczekiwana, gdyż znacząco poprawi warunki życia mieszkańców. Rozwijamy transport kolejowy, jako najbardziej ekologiczny środek podróżowania, a dzięki Krajowemu Programowi Kolejowemu kolej odgrywa coraz większą rolę w aglomeracjach. Konsekwentnie budujemy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

 

Lubelska Kolej Aglomeracyjna pozwoli mieszkańcom regionu sprawniej dotrzeć do stolicy województwa m.in.  z Puław czy Chełma. W ramach prac zmodernizowane zostaną istniejące przystanki kolejowe. Wykonawca zbuduje także nowe przystanki oraz dostosuje perony do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Wśród założeń jest także integracja z innymi środkami transportu, dzięki planowanym węzłom przesiadkowym.

– Konsekwentnie zmierzamy do budowy Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Wiemy, że projekt istotnie zwiększy możliwości podróżowania w stolicy Lubelszczyzny i na terenie województwa. PKP Polskie Linie Kolejowe SA nie zwalniają procesu inwestycyjnego, podpisujemy umowy i realizujemy ważne społecznie przedsięwzięcia – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Wykonawca przygotuje dane w zakresie marketingowo-ruchowym, ruchowo-eksploatacyjnym, technicznym, finansowym oraz uwarunkowań lokalizacyjnych. W ramach koncepcji dokładnie przeanalizowany zostanie obszar, jaki obejmować będzie Lubelska Kolej Aglomeracyjna. Zbadana zostanie też możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie elektryfikacja na odcinku LublinŁuków, a także budowa nowej łącznicy do Lotniska Lublin od strony Chełma. Wykonawca ma 495 dni na opracowanie koncepcji.

Źródło: MI

Dodaj komentarz