Inwestycje Wydarzenia

Linia Lubartów – Parczew przejdzie modernizację. Umowa podpisana

Linia kolejowa nr 30 Lubartów – Parczew zostanie zmodernizowana. W ramach prac przebudowane zostaną perony, tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstaną także nowe przystanki. W podpisaniu umowy przez Marszałka Województwa Lubelskiego uczestniczył wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Fot MI

– To, że umowa na dofinansowanie jest zawarta, że zabezpieczone jest finansowanie prac już realizowanych, jest bardzo ważną informacją. Świadczy to o tym, że władze województwa lubelskiego stawiają na rozwój kolei w regionie. Wiem o tym również dlatego, że pan marszałek Jarosław Stawiarski dawał temu liczne dowody podczas wielu naszych rozmów. Ta umowa to impuls rozwojowy dla Powiatu Lubartowskiego, Parczewskiego i całego województwa lubelskiego  – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

 

O inwestycji mówił także marszałek Jarosław Stawiarski.

– Dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mogli w krótszym czasie przemieszczać się po województwie – stwierdził marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. – To kolejny ważny etap w procesie likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. – dodał.

 

W konferencji online uczestniczył także prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel.

– Zapewnienie finansowania inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA na odcinku Lubartów – Parczew oznacza zwiększenie sprawności i dostępności kolei na Lubelszczyźnie. Efektem prac będzie bardziej atrakcyjna oferta i większy komfort podróży pociągiem między Lublinem a Łukowem. Przewoźnicy będą mogli uruchomić więcej połączeń lokalnych i regionalnych. – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

 

Fot. MI

Jak zmieni się komfort podróży?

W ramach inwestycji powstaną wyższe, oświetlone perony, wyposażone w wiaty i czytelne oznakowanie. Wykonawca zastosuje nowoczesne rozwiązania techniczne i przystosuje infrastrukturę do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Prace zaplanowane w projekcie pozwolą na poprawę stanu technicznego linii oraz zlikwidowanie licznych ograniczeń, dzięki którym maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich wyniesie 120 km/h, a dla pociągów towarowych 80 km/h. Prace te obejmą przebudowę urządzeń kolejowych, tj.:

kompleksową wymianę nawierzchni torowej obejmującą stację Parczew i stację Brzeźnica Bychawska;

  • kompleksową przebudowę i remont peronów, w tym. m.in. oświetlenie na wszystkich stacjach i przystankach osobowych oraz montaż wiat;
  • remont mostów i przepustów;
  • przebudowę oświetlenia;
  • wymianę nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo – drogowych oraz sygnalizację świetlną.

Ponadto realizacja obejmie prace w ramach instalacji urządzeń kolejowych, w tym m.in.:

  • instalację komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Brzeźnica Bychawska, Lubartów, Parczew;
  • instalację urządzeń zasilających sygnalizacje stacyjne, świetlne czy wskaźniki umiejscowione przy torach;
  • przebudowę/budowę istniejącego oświetlenia terenu kolejowego oraz instalacji zasilających i sterowniczych oraz urządzeń sterujących przekazujących informację o czasie pracy i zużyciu energii;
  • instalację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
  • instalację samoczynnych systemów przejazdowych oraz instalowanie drogowych sygnalizatorów świetlnych.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew kosztować będzie nieco ponad 110 mln zł, z czego wsparcie UE wynosi przeszło 75 mln zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Transport kolejowy i jest kolejnym etapem prowadzonych w tym miejscu inwestycji. Celem tego działania są przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie dostępności kolejowej w regionie poprzez modernizację istniejących odcinków sieci kolejowej, a także zakup nowoczesnych i niskoemisyjnych środków transportu kolejowego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Reklama