Personalia

Spółka TORPOL podsumowała rok. “Zysk netto to ponad 27,7 mln zł”

Fot. TORPOL S.A.

– To dobry wynik, biorąc pod uwagę niezwykle trudne uwarunkowania rynkowe – komentuje sytuację ekonomiczno-finansową spółki TORPOL jej prezes – Grzegorz Grabowski. Najistotniejszym osiągnięciem firmy jest znaczące poprawienie pozycji gotówkowej i ustabilizowanie jej płynności finansowej.

Grupa w minionym roku wygenerowała historycznie wysoką sprzedaż na poziomie ponad 1,6 mld zł. Wynik ten komentuje prezes spółki – Grzegorz Grabowski.

– Pokazaliśmy, że dzięki bardzo dobrej kadrze inżynieryjno-technicznej, sprawnemu i kompetentnemu obszarowi wsparcia prawno-finansowo-organizacyjnemu oraz posiadaniu potężnego, odpowiedniego zaplecza sprzętowego, potrafimy radzić sobie skutecznie na tym wymagającym rynku – mówi. – Dlatego też jesteśmy przekonani, że obecny rok da nam jeszcze większą satysfakcję i wyniki niż miniony. Obecnie mamy zabezpieczone ok. 90 proc. podstawowych materiałów do realizacji naszego portfela zleceń oraz odpowiednie środki finansowe, które pozwalają nam na terminową, płynną i efektywną realizację posiadanych projektów.

 

Średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy z posiadanego portfela zamówień w Grupie Torpol wyniosła 4,7 proc.

 – Uzyskana marża brutto na sprzedaży, biorąc pod uwagę duży – bo ok. 80% – udział w przychodach 2019 roku kontraktów pozyskanych w latach 2016-2017, jest na zadowalającym poziomie. Struktura aktualnie posiadanego portfela zamówień o wartości 3,09 mld zł netto, w którym tyko ok. 15 % stanowią kontrakty pozyskane w 2017 roku wskazuje, że rentowność na wszystkich poziomach rachunku wyników w tym i następnych latach powinna się poprawić. Natomiast posiadany potencjał techniczny i kadrowy Grupy oraz stabilna pozycja finansowa pozwalają na dalszą aktywność w postępowaniach przetargowych i ubieganie się o kolejne zamówienia – wyjaśnia Grzegorz Grabowski.

 

Na poziomie jednostkowym TORPOL S.A. wypracował w ubiegłym roku niemal 1,57 mld zł przychodów ze sprzedaży, EBITDA jednostki wyniosła ponad 62,6 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie ponad 27,7 mln zł.

Dodaj komentarz