Inwestycje

Konsultacje społeczne ws. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK dobiegają końca

Centralny Port Komunikacyjny otworzył konsultacje społeczne dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Dokument jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, który określa ramy realizacji przebudowy i rozbudowy układu komunikacyjnego w Polsce.

Od 10 lutego do 10 marca CPK prowadzić będzie konsultacje, by zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia zgłaszać może każdy.

– Państwa zaangażowanie w tworzenie SSL, wyrażone poprzez udział w konsultacjach, pozwoli nam udoskonalić ten dokument – tłumaczą przedstawiciele CPK. – Ułatwi to optymalizację prac studialno-projektowych, które będą prowadzone na kolejnych etapach i posłużą, między innymi, zdefiniowaniu lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć w obrębie korytarzy.