Inwestycje

Konsultacje społeczne ws. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK dobiegają końca

Centralny Port Komunikacyjny otworzył konsultacje społeczne dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Dokument jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, który określa ramy realizacji przebudowy i rozbudowy układu komunikacyjnego w Polsce.

Od 10 lutego do 10 marca CPK prowadzić będzie konsultacje, by zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia zgłaszać może każdy.

– Państwa zaangażowanie w tworzenie SSL, wyrażone poprzez udział w konsultacjach, pozwoli nam udoskonalić ten dokument – tłumaczą przedstawiciele CPK. – Ułatwi to optymalizację prac studialno-projektowych, które będą prowadzone na kolejnych etapach i posłużą, między innymi, zdefiniowaniu lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć w obrębie korytarzy.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch etapach. Kolejnym będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Ocenie tej będzie poddany projekt dokumentu sporządzony z uwzględnieniem wyników konsultacji prowadzonych obecnie.

– W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ponownie poprosimy Państwa o wyrażenie opinii, zgłoszenie uwag lub wniosków – czytamy na stronie projektu.

 

Swoje uwagi i opinie przesyłać można online, przy pomocy poniższych linków:

Zgłoszenie uwag możliwe jest również innymi sposobami:

Projekt dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) obejmuje następujące przedsięwzięcia:

  1. Inwestycję: port lotniczy wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym. W zakresie Inwestycji w SSL zebrano podstawowe założenia oraz wyniki dotychczasowych analiz dotyczących lotniska, w szczególności jego lokalizacji.
  2. Kolejowe Inwestycje Towarzyszące, na które składają się: nowe odcinki linii kolejowych – dla których określono korytarze przebiegu oraz kolejowa infrastruktura badawcza.
  3. Drogowe Inwestycje Towarzyszące: nowe odcinki dróg, których budowa związana jest z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego, dla których określono korytarze przebiegu.
  4. Pozostałe Inwestycje Towarzyszące, których lokalizacja jest zależna od dalszych analiz i decyzji dotyczących zarówno samej Inwestycji, jak i poszczególnych Kolejowych i Drogowych Inwestycji Towarzyszących.

Poznaliśmy trasy głównych szprych do Centralnego Portu Komunikacyjnego

Dodaj komentarz