Poznaliśmy trasy głównych szprych do Centralnego Portu Komunikacyjnego

cpk.pl

Prace przy kolejnym etapie procesu planistycznego Programu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego trwają. W trakcie II Kongresu Rozwoju Kolei zaprezentowane zostało Strategiczne Studium Lokalizacyjne cpk (SSL), na który składa się 12 szlaków, w tym 10 podstawowych tzw. szprych, łączących z portem największe polskie miasta.

W ramach inwestycji powstanie 1600 km nowych linii kolejowych: 670 km linii dużych prędkości, 740 km linii głównych oraz 19 km linii uzupełniających.

Szprychy nr 1 i 2 obejmą obszar Kujaw, Pomorza i Warmii.

szprycha 1:

szprycha 2:

Szprychy nr 3, 4 i 5 powstaną na terenie Mazur, Podlasia i Lubelszczyzny.

szprycha 3

szprycha 4:

szprycha 5:

szprycha nr 6 i 7 powstanie na Podkarpaciu, w woj. świętokrzyskim, w Małopolsce i na Śląsku.

szprycha 6:

szprycha 7:

Plan dla trzech ostatnich szprych – nr 8, 9 i 10 opracowano na terytorium woj. łódzkiego, opolskiego, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i woj. lubuskim.