Targi Wydarzenia

Strategia PKP „Intercity” – kolej dużych inwestycji w praktyce

Natomiast w ramach realizowanych inwestycji do tej pory park taborowy „PKP Intercity” SA wzmocniło między innymi 27 wagonów i 30 nowych lokomotyw elektrycznych. Następnie „PKP Intercity” SA wręczył świadectwa zgodności, czyli certyfikaty potwierdzające akceptowalność produkowanych części i podzespołów lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dotyczących taboru kolejowego, firmom: