Aktualności

Sukcesja firmy

W historii każdej firmy, każdego przedsiębiorstwa, ale też i każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, pojawia się temat sukcesji, czy też wejścia następców, którzy mogą dalej prowadzić przedsiębiorstwo. Wiele marek, wiele spółek, istnieje od dziesięcioleci, a niektóre z nich tradycjami sięgają nawet okresu przedwojennego. Tym samym temat zmian właścicielskich i zarządczych, inaczej zwanych sukcesją, staje się tematem coraz bardziej powszechnym.

Powszechność wynika między innymi z tego iż właściciele, czy też wspólnicy oraz osoby zarządzające w naturalny sposób podlegają prawom biologii. Im dłużej trwa rozwój biznesowy naszego kraju tym częściej przedsiębiorcy pytają o to jakie są możliwości przekazania firmy swoim dzieciom lub rodzinie. Różne są ku temu powody, różne są przyczyny, którymi kierują się zainteresowani, chcący przekazać swoją firmę w ręce następców czy też spadkobierców. Zmęczenie, wiek, stan zdrowia, ale też chęci podjęcia innych wyzwań biznesowych, czy też dokonania zmian życiowych powodują zainteresowanie się tym tematem. Jest jeszcze jeden dość istotny powód myślenia o przekazaniu sterów firmy (przedsiębiorstwa) w nowe, młodsze ręce.