Aktualności

Sukcesja firmy

W historii każdej firmy, każdego przedsiębiorstwa, ale też i każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, pojawia się temat sukcesji, czy też wejścia następców, którzy mogą dalej prowadzić przedsiębiorstwo. Wiele marek, wiele spółek, istnieje od dziesięcioleci, a niektóre z nich tradycjami sięgają nawet okresu przedwojennego. Tym samym temat zmian właścicielskich i zarządczych, inaczej zwanych sukcesją, staje się tematem coraz bardziej powszechnym.

Powszechność wynika między innymi z tego iż właściciele, czy też wspólnicy oraz osoby zarządzające w naturalny sposób podlegają prawom biologii. Im dłużej trwa rozwój biznesowy naszego kraju tym częściej przedsiębiorcy pytają o to jakie są możliwości przekazania firmy swoim dzieciom lub rodzinie. Różne są ku temu powody, różne są przyczyny, którymi kierują się zainteresowani, chcący przekazać swoją firmę w ręce następców czy też spadkobierców. Zmęczenie, wiek, stan zdrowia, ale też chęci podjęcia innych wyzwań biznesowych, czy też dokonania zmian życiowych powodują zainteresowanie się tym tematem. Jest jeszcze jeden dość istotny powód myślenia o przekazaniu sterów firmy (przedsiębiorstwa) w nowe, młodsze ręce.

Tym powodem jest rozwój przedsiębiorstwa. W momencie, gdy z małej działalności gospodarczej urosło duże przedsiębiorstwo, właściciel lub dominujący wspólnik, zaczyna myśleć o zdywersyfikowaniu ryzyka gospodarczego i prawnego, choćby poprzez podział swojej firmy. W konsekwencji pojawia się temat przekazania przedsiębiorstwa, czy też wydzielonej spółki, oddziału, w ręce następców prawnych, albo dzieci, czy ewentualnie innych członków rodziny. Sukcesja firmy jest tematem trudnym, gdyż najczęściej wiąże się z przeniesieniem szeregu składników majątkowych, zobowiązań i należności, kontraktów, zezwoleń, a nawet … pracowników.

Tym trudniejsze jest to zagadnienie, gdy firma działa już długo i zgromadziła spory majątek. W zależności od indywidualnych przesłanek, ale też rodzaju danej działalności gospodarczej, można wybrać różne drogi zmierzające do przejęcia firmy przez sukcesorów. Jedną z takich dróg jest przekształcenie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, aby w konsekwencji przekazać część lub nawet całość udziałów w ręce rodziny, a nawet osób obcych. Można też przeprowadzić coś takiego jak łączenie spółek, czy wydzielenie spółki ze spółki dzielonej, aportowanie udziałów. Jest wiele różnych rozwiązań przewidzianych przepisami kodeksu spółek, jak i prawa cywilnego. Kolejną drogą jest darowizna przedsiębiorstwa. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić również sprzedaż zarówno składników majątkowych, jak i całej firmy.

Wszystko zależy od oczekiwań, możliwości, a co ważne, aktualnie obowiązującego prawa podatkowego. Najważniejsza jest analiza stanu faktycznego, tak po stronie majątkowej, jak i w zakresie sytuacji prawnej, aby poprzez ocenę tych stanów móc wskazać optymalne rozwiązanie. Nie zawsze bowiem najprostsze i najtańsze rozwiązanie jest najbardziej optymalne. Bywa bowiem, że mimo kosztów i sporych trudności lepszym w skutkach końcowych będzie przeprowadzenie wydzielenia ze spółki nowego podmiotu i przekazanie go sukcesorom. Czynności takie jak: łączenie, wydzielanie, czy w końcu przekształcanie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niosą za sobą sukcesję generalną.

Dodaj komentarz