Analizy

Systemy teletechniczne w kolejnictwie

Inwestycje w branżę kolejową będą jednymi z najwyraźniej widocznych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce w perspektywie najbliższych lat.

Zgodnie programem inwestycji dworcowych na lata 2016-2023 przyjętym jesienią 2016 roku przez zarząd PKP S.A. przewidziano modernizację 464 (z ponad 2100) obiektów dworcowych. Inwestycje w budynki i otoczenie obsługujące pasażerów będą realizowane przez spółki PKP S.A., PKP PLK S.A., jednostki samorządu terytorialnego i spółki Skarbu Państwa.

W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano realizację nowoczesnych, oszczędnych i ekologicznych obiektów, które będą wykorzystywać nowoczesne technologie, przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Program przewiduje kilka typów dworców od tzw. premium do wiat kolejowych. Prócz budynków dworcowych (modernizowanych lub nowo budowanych) przedmiotem inwestycji są perony dworcowe oraz linie kolejowe. Każdy z obszarów przedsięwzięcia wymaga zastosowania całego spektrum projektów wykonawczych, począwszy od architektury i konstrukcji, poprzez systemy zasilania, wentylacji- klimatyzacji, instalacji sanitarnych, aż do instalacji teletechnicznych zwanych również niskoprądowymi.

W tym zakresie systemy te można podzielić na związane bezpieczeństwem obiektu (zabezpieczenia elektronicznego – min.CCTViKD i pożarowego – SAP); z działalnością spółek PKP (telekomunikacyjne i teleinformatyczne, biletowe, sterowania – BMS, SMS), przeznaczone dla podróżnych (WIFI, System Informacji Dynamicznej, TV reklamowa) oraz inne związane ze specyfiką obiektu. Bez względu na rodzaje urządzeń każdy z powyższych systemów wymaga dobrej i pewnej infrastruktury kablowej – teleinformatycznej. Sieci teleinformatyczne wspierające systemy każdego typu składają się z: – teleinformatycznych kabli miedzianych 4 parowych np. kategorii 7 SFTP (ze względu na duże pola elektromagnetyczne EMC), łączących urządzenia końcowe takie jak komputery, telefony, stacje sieci bezprzewodowych czy kamery IP.