Analizy

Rynek wskazuje kierunki rozwoju PKP CARGO

Sektor kolejowych przewozów towarowych nie może uznać 2019 roku za dobry: spadły przewozy zarówno w ujęciu masy jak i wskaźników eksploatacyjnych. Rynek pokazuje też w jakim kierunku będzie się zmieniać kolej i w jakim kierunku chce podążać PKP CARGO – to funkcja operatora logistycznego.


W ub. roku koleją przetransportowano – jak podaje Urząd Transportu Kolejowego – 236,4 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 13,9 mln ton, czyli o 5,5% w porównaniu do 2018 roku. Pozycję lidera rynku utrzymuje PKP CARGO, do którego należy ponad 40% przewozów. Lider też odczuł spadek koniunktury w kolejowych przewozach towarowych.
Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., wyjaśnia, że w 2019 roku zbiegły się przynajmniej trzy strukturalne procesy, które negatywnie wpłynęły na wyniki przewozowe. – Po pierwsze wygaszanie od kwietnia 2019 roku pieca ArcelorMittal w Krakowie, po drugie zawirowania na rynku inwestycji infrastrukturalnych od połowy ubiegłego roku i po trzecie znacznie mniejsze zapotrzebowanie na przewóz węgla dla polskiej energetyki w całym 2019 roku – mówi Warsewicz.

Grupa PKP CARGO będzie się koncentrować na zwiększaniu transportów intermodalnych i poszerzaniu funkcji logistycznych.