Analizy

Więcej pasażerów i wzrost masy towarów

Poprzedni rok charakteryzował się niewielkimi wzrostami liczby przewiezionych pasażerów i masy towarów. Dynamiczniej rozwijał się segment intermodalny.

Takie wnioski płyną z „Sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r.” opublikowanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Przewozy pasażerskie

W Polsce Przewozy pasażerskie wykonują licencjonowani przewoźnicy kolejowi, którzy mają możliwość prowadzenia ich w ramach usług publicznych, przewozów komercyjnych oraz przewozów okazjonalnych.
W tym segmencie, w poprzednim roku, zanotowano wzrost tak w liczbie przewiezionych pasażerów, jak i w wykonanej pracy przewozowej. Było to blisko 310,3 mln osób a zatem o 2,2% więcej niż w roku poprzednim. W porównaniu do 2014 r. oznacza to wzrost o 41 mln pasażerów.
UTK skupił się również na badaniu segmentu przewozów pasażerskich w poszczególnych województwach. Wnioski jakie z niego płyną sa następujące:

  • ponad ¾ pasażerów zostało odprawionych w pięciu województwach: dolnośląskim, mazowieckim, śląskim, pomorskim i wielkopolskim
  • pomimo licznych ograniczeń w ruchu pociągów w województwie mazowieckim, łączna liczba pasażerów wyniosła blisko 98 mln osób. W porównaniu do 2017 r. liczba podróżnych spadła o 4,3 mln, Oznacza to zmniejszenie udziału tego województwa w ruchu pasażerskim o 2,1 punktu procentowego – z 33,7% do 31,6%
  • w województwie pomorskim, drugim pod względem odprawionych pasażerów, ich liczba wyniosła 57,6 mln i była wyższa o 2,1 mln (3,8%) w porównaniu do 2017 r.
  • w stosunku do roku poprzedniego odnotowano niewielkie zmiany udziałów w przewozach pasażerskich poszczególnych województw, dotyczy to także liczby przewiezionych osób. Województwami, w których liczba odprawionych pasażerów wzrosła najbardziej, były województwa: wielkopolskie (wzrost o 2,4 mln) i dolnośląskie (wzrost o 2,3 mln).

MD