Analizy

PFR S.A. – Strategia Grupy Kapitałowej na lata 2019-2021

Uporządkowanie działań instytucji funkcjonujących w Grupie PFR, realizacja ponad 30 inwestycji kapitałowych, stworzenie największej platformy Venture Capital w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zbudowanie jednego punktu kontaktu dla zainteresowanych ofertą Grupy PFR – to najważniejsze dokonania Grupy Kapitałowej PFR od czasu jej powołania w kwietniu 2016 roku.

Nasza pierwsza strategia koncentrowała się przede wszystkim na wzmocnieniu współpracy w Grupie PFR i inicjacji kluczowych programów oraz inwestycji. W efekcie zbudowaliśmy organizację zajmująca się szerokim spektrum tematów gospodarczych: od portów morskich po drony, od kolei linowych po start-upy, od chmury obliczeniowej po Pracownicze Plany Kapitałowe – z tym wszystkim mamy do czynienia w PFR. Ten dynamiczny rozwój był możliwy dzięki precyzyjnie określonym celom i ścieżce ich realizacji. Teraz przyszedł czas na kolejny krok.

Paweł Borys, prezes zarządu PFR

 

Dziś PFR S.A. prezentuje założenia przyjętej niedawno nowej strategii spółki na lata 2019–2021, zakładającej dalszy rozwój tych obszarów w jasno określonych centrach kompetencji: działalności inwestycyjnej, działalności prorozwojowej oraz społecznej
Od początku istnienia PFR przeprowadził ponad 30 transakcji kapitałowych, inwestując łącznie 8,3 mld zł bezpośrednio, lub poprzez zarządzane fundusze. Dzięki wsparciu PFR udało się wraz ze wsparciem pozostałych partnerów zrealizować projekty inwestycyjne o łącznej wartości 26,2 mld zł. Wśród najistotniejszych zrealizowanych transakcji jest wspólnie z PZU SA przejęcie 32,8 proc. akcji Banku Pekao SA (udział PFR: 12,8 proc.), przejęcie 100 proc. akcji PESA Bydgoszcz S.A, 99,77 proc. akcji Polskich Kolei Linowych SA. Ostatnią zrealizowaną inwestycją jest zakup wspólnie z PSA International Ptd Ltd oraz IFM Investors DCT Gdańsk, największego terminalu kontenerowego w Polsce (udział PFR 30 proc.).
Paweł Borys dodał, że:
– PFR uzyskał w ostatnich trzech latach bardzo dobre wyniki finansowe – łączny zysk netto spółki wyniósł 403 mln zł, a zwrot na kapitale średnio 7 proc
Poprzez PFR Ventures stworzona została największa platforma venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej. Uruchomione przez PFR Ventures 29 funduszy posiada ponad 2,3 mld zł na inwestycje w innowacje. Na to składają się środki publiczne, jak i prywatne. Inwestycja PFR wiąże się również z przeznaczeniem na ten cel 2 mld zł prywatnych środków od inwestorów. Wśród uruchomionych funduszy 9 ma charakter międzynarodowy.
PFR efektywnie współpracuje również z samorządami. Zrealizował m.in.: 135 analiz budżetów samorządowych w ramach Pakietu dla Miast Średnich, a w ramach programu Mieszkanie Plus na etapie projektowania znajduje się 38 tys. mieszkań w ramach 70 projektów.
PFR zainicjował również szereg programów prorozwojowych, odpowiadających na rosnącą potrzebę edukacji w obszarze kompetencji przyszłości m.in.: międzynarodowy program edukacyjny Szkoła Pionierów PFR, czy Projektanci Innowacji PFR – warsztaty design thinking organizowane przez Google w partnerstwie strategicznym z PFR. W ramach wsparcia budowy ekosystemu innowacji PFR stworzył startup.pfr.pl – stronę na której innowatorzy mogą znaleźć w jednym miejscu już blisko 200 programów wsparcia instytucji Grupy PFR, a także podstronę poświęconą programowi Start In Poland. Efektywnie funkcjonuje również jeden punkt kontaktu dla zainteresowanych ofertą Grupy PFR.
Nowa strategia PFR zakłada przede wszystkim kontynuację i dalszy rozwój dotychczasowych kierunków działań w oparciu o wypracowane w poprzednich latach silne podstawy, opierając działalność Grupy na niezmiennych zasadach działania:

  • uzupełnianie sektora komercyjnego i pozarządowego oraz współpraca przy przygotowaniu i dystrybucji programów w obszarach, w których występują luki w rynku przejawiające się brakiem dostępu do usług finansowych
  • prowadzenie programów rozwojowych dostosowanych do potrzeb odbiorców: przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, sektora publicznego, sektora pozarządowego oraz osób indywidualnych
  • zwiększanie wartości dla akcjonariuszy, poprzez inwestowanie kapitału celem zapewnienia stopy zwrotu (za wyjątkiem działalności o charakterze misji społecznej)
  • dążenie do samofinansowania poprzez osiąganie pozytywnego wyniku finansowego na prowadzonej działalności oraz możliwość finansowania zewnętrznego

MD

Dodaj komentarz