Aktualności Pasażer

Po drodze z koleją – Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS

Wykorzystując potencjał działań integracyjnych, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, z dniem 1 września 2019 r. wprowadziła ofertę BILET ZINTEGROWANY ŁKA + PKS.

W pierwszym etapie bilet zintegrowany obejmie swoim zasięgiem 401 miejscowości obsługiwanych przez PKS Sieradz, PKS Skierniewice, PKS Łęczyca oraz 88 stacji i przystanków obsługiwanych przez ŁKA.

Optymalnie zintegrowana oferta taryfowa powinna objąć wszystkie trasy obsługiwane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Zapewnienie spójności systemu transportowego poprzez efektywną współpracę różnych środków transportu prowadzi do poprawy mobilności mieszkańców województwa łódzkiego oraz stymuluje rozwój gospodarczy regionu.

Janusz Malinowski, prezes zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.

 

ŁKA łączy

Od rozpoczęcia działalności, szczególną rolę funkcjonowaniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej odgrywała integracja taryfowa i rozkładowa z innymi uczestnikami publicznego transportu zbiorowego.
Dzięki wprowadzeniu oferty zintegrowanej z komunikacją miejską w Łodzi, ŁKA stała się ważną częścią systemu komunikacji w łódzkiej aglomeracji. Przełożyło się to na 200% wzrost liczby pasażerów korzystających z przystanków kolejowych na terenie miasta.
Rozwój siatki połączeń, wprowadzanie wzajemnego honorowania biletów, oferty taryfowej i oferty zintegrowanej następowały etapami.

Właściwa integracja taryfowa przekłada się stały wzrost liczby pasażerów ŁKA

Zmieniający się standard podróżowania, lepsza dostępność oferty oraz podążanie za potrzebami lokalnych społeczności prowadzi do stałego wzrostu liczby pasażerów ŁKA.
Efektem wprowadzonych przez przewoźnika rozwiązań na płaszczyźnie integracji taryfowej jest coroczne zwiększanie o średnio 30% liczby nowych pasażerów przy niewielkim zaangażowaniu pracy eksploatacyjnej. W 2018 r. na terenie województwa łódzkiego odprawiono 14,2 mln pasażerów, co dało wzrost o 4,5 mln pasażerów w stosunku do roku 2016. Ponadto w tym samym roku przeciętna liczba przejazdów na 1 mieszkańca województwa wyniosła 5,7 co dało wzrost w stosunku do roku 2016 o 1,8 przejazdu. Wzrost wskaźnika wykorzystania kolei spowodował, że w rankingu województw, województwo łódzkie przesunęło się z 9 na 5 miejsce.
Powyższe jest potwierdzeniem tezy, że właściwe posunięcia w sferze integracji taryfowej powodują podniesienie efektywności całego systemu transportu zbiorowego. Wykorzystując potencjał działań integracyjnych, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, z dniem 1 września 2019 r. wprowadziła ofertę BILET ZINTEGROWANY ŁKA + PKS.


Kto na tym skorzysta?

Oferta skierowana jest do osób wykluczonych komunikacyjnie, nie posiadających własnego środka transportu. Ma na celu ułatwić dostęp m.in. do opieki medycznej czy instytucji publicznych, poprzez zintegrowanie rozkładów jazdy przewoźników kolejowych i autobusowych oraz wprowadzenie jednego zintegrowanego biletu na przejazd. Dzięki takiemu rozwiązaniu opłata za przejazd będzie
o około 20 % tańsza od opłaty za bilety zakupione oddzielnie u każdego z przewoźników.

Jak to działa?

Przygotowując ofertę biletu zintegrowanego analizie poddano przewozy autobusowe i busowe realizowane wokół linii kolejowych obsługiwanych przez łódzką kolej. Na tej podstawie ustalono miejscowości obsługiwane przez przewoźników autobusowych objęte integracją oraz stacje styku,
w których podróżny będzie przesiadał się z pociągu do autobusu lub odwrotnie.
Oferta daje możliwość zakupu biletu zintegrowanego na pociągautobus, który ważny jest przez okres 1 dnia. Sprzedaż, w pierwszym etapie, odbywa się w terminalach mobilnych u obsługi pociągu łódzkiej kolei oraz u kierowcy autobusu. Oznacza to, że w jednej transakcji podróżny może dokonać zakupu biletu ważnego na przejazd pociągiem, a dalej autobusem, bądź też zakupić bilet u przewoźnika autobusowego, który ważny jest dalej w pociągu. W przypadku kiedy pasażer rozpocznie swoją podróż w pociągu, bilet może być wydany w relacji w jedną stronę „tam” lub „tam i powrót”, natomiast bilet wydany przez kierowcę autobusu ważny jest w relacji w jedną stronę „tam”. Wysokość opłaty za podróż uzależniona jest od odległości przejazdu pociągiem od stacji wyjazdu do stacji przeznaczenia oraz położenia miejscowości w danej strefie u przewoźnika autobusowego.

MD

Dodaj komentarz