Aktualności Pasażer

Po drodze z koleją – Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS

Wykorzystując potencjał działań integracyjnych, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, z dniem 1 września 2019 r. wprowadziła ofertę BILET ZINTEGROWANY ŁKA + PKS.

W pierwszym etapie BILET zintegrowany obejmie swoim zasięgiem 401 miejscowości obsługiwanych przez PKS Sieradz, PKS Skierniewice, PKS Łęczyca oraz 88 stacji i przystanków obsługiwanych przez ŁKA.

Optymalnie zintegrowana oferta taryfowa powinna objąć wszystkie trasy obsługiwane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Zapewnienie spójności systemu transportowego poprzez efektywną współpracę różnych środków transportu prowadzi do poprawy mobilności mieszkańców województwa łódzkiego oraz stymuluje rozwój gospodarczy regionu.

Janusz Malinowski, prezes zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.

 

ŁKA łączy

Od rozpoczęcia działalności, szczególną rolę funkcjonowaniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej odgrywała integracja taryfowa i rozkładowa z innymi uczestnikami publicznego transportu zbiorowego.
Dzięki wprowadzeniu oferty zintegrowanej z komunikacją miejską w Łodzi, ŁKA stała się ważną częścią systemu komunikacji w łódzkiej aglomeracji. Przełożyło się to na 200% wzrost liczby pasażerów korzystających z przystanków kolejowych na terenie miasta.
rozwój siatki połączeń, wprowadzanie wzajemnego honorowania biletów, oferty taryfowej i oferty zintegrowanej następowały etapami.

MD