Aktualności

Forum Wizja Rozwoju

17 bloków tematycznych, 96 paneli dyskusyjnych, 500 prelegentów- tak wyglądała pierwsza edycja Forum, które odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni oraz w Hali Gdynia Arena w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów, natomiast partnerami Forum byli: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wśród zaproszonych gości znalazły się takie nazwiska, jak np.: premier Mateusz Morawiecki, minister Jadwiga Emilewicz, minister Elżbieta Rafalska oraz minister Jerzy Kwieciński.

Uczestników Forum Wizja Rozwoju przywitał prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek: „Bardzo się cieszę i jestem dumny z tego, że forum odbywa się w naszej pięknej Gdyni. Gdynia to miasto nowoczesne, dumne ze swej historii. Gdy mówimy o wizji rozwoju, to nie ma w Polsce lepszego miejsca, by poszukać historycznego przykładu. Gdynia to także dziś miasto, które wykorzystuje swój potencjał, również dlatego, że w wymiarze lokalnym realizuje wizję rozwoju”.
Forum Wizja Rozwoju reklamowane było jako największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce skoncentrowane na aktualnych i najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Podczas Forum zaplanowano m.in. panele tematyczne dotyczące zarządzania i pozyskiwania energii z ekologicznych źródeł, energetyki w aspekcie problematyki smogu, innowacyjnego szkolnictwa zawodowego, programów Dostępność Plus i Mieszkanie Plus, przedsiębiorczości, start-upów, e-gospodarki, a także kierunków rozwoju, narzędzi i inwestycji w branży transportowo-logistycznej (TSL).

Inwestycje w TSL

Istotnym czynnikiem w osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności w branży TSL są wdrażane Inwestycje. Projekty inwestycyjne dotyczą zarówno infrastruktury technicznej transportu, jak i podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, a w związku z tym – wprowadzenia różnych rozwiązań pozwalających jeszcze bardziej usprawnić ich pracę.
Do udziału w panelu Inwestycje w TSL zaproszono Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Andrzeja Szaratę, Prodziekana Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni Przemysława Wilczyńskiego, Prezesa Zarządu Przewozów Regionalnych Krzysztofa Zgorzelskiego, Dyrektor Techniczny Hyper Poland Pawła Radziszewskiego, Prezesa Zarządu LOTOS Kolej Anatola Kupryciuka oraz Wiceprezydenta Gdyni Marka Stępę. Panel moderował Rafał Polaczek, redaktor naczelny portalu NaKolei.pl.
Podczas debaty Krzysztof Zgorzelski, prezes Przewozów Regionalnych i właściciel marki POLREGIO w gorzkich słowach stwierdził, że:
Kolej nie poszła za pasażerem. Jest pasywna. Zlikwidowano 6,5 tys. km torów, dlatego dominuje transport drogowy. Jeżeli inwestujemy, inwestujemy kosztem towarów i pasażerów. Często ruch pasażerski zostaje zatrzymany.
Zgorzelski dodał ponadto, że w ciągu ostatnich trzech dekad zbudowano 46 km nowych linii kolejowych natomiast autostrad i dróg powstało trochę więcej. To pokazuje, że swoboda przemieszczania się jest związana z drogami kołowymi, a nie koleją. Kolej zajęła pasywną postawę. To przyczyna dominacji transportu drogowego – mówił.
Prezes Przewozów Regionalnych wskazał także na kłopoty z zarządzaniem infrastrukturą kolejową. Kilka słów poświęcił zarządcy infrastruktury czyli PKP PLK przyznając, że powinni się oni skupić na zarządzaniu infrastrukturą tak, aby zapewnić płynny transportu. Zgorzelski podkreślił, że na odcinku linii nr 7 Warszawa–Lublin całkowicie wstrzymano ruch pociągów w obu kierunkach. Pasażerowie nie mogą korzystać z jakiegokolwiek racjonalnego objazdu kolejowego w pobliżu tej linii. Takich sytuacji nie ma w transporcie drogowym, tam ruch nie jest całkowicie likwidowany, a remont odbywa się np. z czynnym jednym pasem ruchu.
– Zarządca powinien działać aktywnie, a tego nam, czyli przewoźnikom brakuje. Obserwujemy przez to odpływ pasażerów i ładunków w sektorze cargo. – zaznaczył Zgorzelski.
Antidotum na problemy to w jego opinii integracja z komunikacją autobusową.
– Chcemy zintegrować komunikację, stąd wprowadzamy ciekawe oferty z innymi przewoźnikami i rozmawiamy z kolejnymi podmiotami: z PKS-ami oraz z zarządami transportu miejskiego w dużych aglomeracjach, po to by zachęcić pasażerów do korzystania z oferty łączonej. POLREGIO chce współpracować z innymi przewoźnikami, chcemy zintegrować ofertę. Rozmawiamy z przewoźnikami autobusowymi, tak, aby pasażer był obsługiwany kompleksowo.– zapowiadał Zgorzelski.
Problemy związane z infrastrukturą kolejową były także przedmiotem rozważań prof. Andrzeja Szaraty, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
Podkreślił on, że przyczyną marginalizacji przewozów kolejowych było to, że połączenia były wyłączane. Tym samym mieszkańcy przestali mieć zaufanie do kolei.
Jak dodał:
– Brak równowagi inwestycyjnej spowodował, że zapomniano o narzędziach, które zawsze powinny być ustalane, czyli studiach wykonalności, po to by sporządzić ranking inwestycyjny. Powinniśmy stawiać na rozwój zrównoważony.
Podczas debaty sporo miejsca poświęcono również poświęcono problemom transportu towarowego, szczególnie w kontekście przewozów intermodalnych.
Tutaj wiele uwag zgłosił prezes LOTOS Kolej, Anatol Kupryciuk. Zwrócił on na przykład uwagę na to, że utrudnieniem dla działalności jego spółki są nieoczekiwane zmiany w korzystaniu z infrastruktury proponowane przez PLK. Zaapelował zatem o to, aby nie zmieniać reguł w trakcie gry.
Pociągi powyżej 3500 ton były w jednej stawce przewozowej. Nie ważne, czy 3600, czy 3700. Teraz jest lansowana teza, by ten przedział zmieniać co 100 ton. Dla kogoś, kto zainwestował w ciężki sprzęt, w lokomotywy, dyskusyjna staje się zatem opłacalność.
Prezes LOTOS Kolej wskazywał też na stan infrastruktury a szczególnie torów. Podkreślił różnicę między rynkiem krajowym a niemieckim.
– Oferujemy transport zarówno na terenie infrastruktury niemieckiej, jak i polskiej. U nas prędkość handlowa to 22–23 km/h. Zarządca mówi nam: „Nie potraficie szybciej jechać”. A my mówimy, że na niemieckich torach nasze Pociągi osiągają prędkość handlową 50 km/h. PLK ma duże pieniądze do wydania, ale dalej masa linii jest pozamykanych.
Lokalnym problemem zajął się Marek Stępa, zastępca prezydenta Gdyni. Podkreślił bowiem konieczność silniejszego powiązania budowy nowych nabrzeży w portach z nowymi drogami dojazdowymi. W Gdyni port jest otoczony przez miasto, stąd transport towarowy musi przez nie przejechać.
– Od lat zabiegamy o dostęp drogowy do portu, o tzw. ostatnią milę w ramach korytarza transportowego nr 6, zwaną Drogą Czerwoną. Na razie wiemy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zajmuje się tym.

Infrastruktura
kolejowa

Istotnym zagadnieniem była infrastruktura kolejowa, o której rozmawiali Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury Tomasz Buczyński, Kierownik Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej Krzysztof Żółtowski, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Radosław Pacewicz oraz Dyrektor Regionu Północnego Polskich Linii Kolejowych – Centrum Realizacji Inwestycji Andrzej Osipów.
Podczas dyskusji zauważono, że przewozy kolejowe w Polsce ulegają ciągłym fluktuacjom – raz mają tendencję wzrostową, raz spadkową. Od 2014 r. wzrost obserwujemy w przewozach pasażerskich, przewozy towarowe natomiast uległy intensyfikacji dopiero w 2017 r. W najbliższych latach nastąpi dalszy wzrost przewozów towarów koleją. Dlatego należy realizować nowe Inwestycje i modernizować istniejąca infrastrukturę. Istotne jest właściwe podejście władz, którzy swoją polityką transportową ustalają konkretne priorytety i kolejność działań.