Aktualności

WinGuard PSIM+ kompleksowe rozwiązanie dla polskich kolei

C&C Partners, jako przedstawiciel producentów działających w ramach TKH Group – holenderskiego holdingu zrzeszającego ponad 70 firm na całym świecie – ma możliwość wdrażania na polskim rynku rozwiązań zgodnych ze światowymi trendami technologicznymi.

Dzięki temu firma od wielu lat bierze udział w modernizacji infrastruktury kolejowej w zakresie dostaw zarówno okablowania, jak i szeroko pojętych systemów niskoprądowych.
Nasze produkty, w szczególności rozwiązania monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu, zostały z sukcesem zaimplementowane w ramach dużych projektów kolejowych m.in. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej czy Warszawskiej Linii Obwodowej. Na przestrzeni ostatnich lat dostarczyliśmy także ponad 1000 kilometrów różnego rodzaju kabli światłowodowych oraz infrastruktury aktywnej w ramach modernizacji sieci torowej w całej Polsce.

Sprawdzona technologia w implementacjach kolejowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku kolejowego, oferta C&C Partners została poszerzona o wiodący na rynku europejskim system klasy PSIM – WinGuard X4, którego producentem jest Advancis Software GmbH. Aplikację WinGuard definiujemy jako oprogramowanie PSIM+ co oznacza, że jest to rozwiązanie daleko wykraczające poza ramy standardowych wizualizacji, oferujące możliwość głębokiej, dwustronnej integracji wszystkich technologii bezpieczeństwa, automatyki budynkowej czy komunikacji.
Należy podkreślić, iż w obszarze transportu zbiorowego WinGuard został zastosowany w ponad 100 projektach na świecie, a pod jego ścisłą kontrolą pozostaje ponad 500 000 punktów detekcyjnych i 470 stacji roboczych.
„Jednymi z kluczowych czynników, które przeważyły o nawiązaniu współpracy z firmą Advancis i włączeniu systemu PSIM WinGuard do naszej oferty, były bogate referencje i doświadczenie producenta w obszarze infrastruktury kolejowej oraz transportu. WinGuard stanowi zatem interesujące uzupełnienie naszej oferty dla tego rynku, a połączenie unikalnej wiedzy specjalistów z Advancis w zakresie rozwoju systemu PSIM z lokalną wiedzą i kompetencją zespołu C&C Partners oraz potencjałem rozwoju oprogramowania, skutkuje unikatową na polskim rynku ofertą w ramach produktu klasy PSIM” – podkreśla Artur Hejdysz, Prezes Zarządu C&C Partners.

Cyberbezpieczeństwo, stabilność, otwartość

W oparciu o zdobyte doświadczenia i referencje, producent systemu WinGuard X4 opracował i na bieżąco rozwija rozwiązanie wertykalne dla rynku transportu publicznego. Niniejsza wersja systemu posiada predefiniowane funkcjonalności, które są wypadkową oczekiwań branżowych użytkowników systemu, jak i śledzenia trendów oraz oczekiwań rynku.
Jednym z kluczowych obszarów rozwiniętych w ramach rozwiązania wertykalnego WinGuard Transport Publiczny jest kwestia cyberbezpieczeństwa w rozległych, sieciowych instalacjach, gdzie sprawa w pełni kontrolowanego dostępu oraz przesyłania danych ma w obecnej rzeczywistości krytyczne znaczenie.
WinGuard, zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, zapewnia pełne szyfrowanie komunikacji z bazą danych za pomocą protokołu AES-256. W przypadku transmisji danych w intrenecie, komunikacja sieciowa jest zabezpieczona protokołem TSL. Uzupełnieniem koncepcji bezpieczeństwa jest możliwość pełnego szyfrowania nadrzędnej i lokalnych baz danych, w zależności od przyjętej architektury rozwiązania.
WinGuard może także zostać zintegrowany z usługą Active Directory (LDAP), co pozwala na ergonomiczne i bezpieczne zarządzanie prawami dostępu do aplikacji na poziomie operatorów.
Drugim elementem, który został poddany szczególnej analizie, była stabilność pracy systemu w przypadku dostępności różnych typów połączeń sieciowych (możliwość efektywnego przesyłu określonej ilości danych) w ramach jednej instalacji. W przypadku niskiej dostępności połączeń, możliwe jest zastosowanie rozporoszonej architektury systemu WinGuard, gdzie poszczególne lokalizacje (stacje, tunele, budynki biurowe, magazyny, itd.) mogą być wyposażone w lokalne serwery interfejsów, które w dalszej kolejności łączą się nadrzędnymi lokalizacjami (np. centrami regionalnymi), a finalnie dane są agregowane na poziomie Centrum Zarządzania. Co jest istotne, służby techniczne odpowiedzialne za utrzymanie całej infrastruktury systemu bezpieczeństwa, mogą być na bieżąco informowane o jego stanie.
Trzecim, kluczowym elementem rozwiązania wertykalnego jest zaimplementowanie pełnego procesu obsługi serwisowej, celem utrzymania jak najwyższej sprawności i dostępności elementów infrastruktury bezpieczeństwa.
Operator w oparciu o informacje otrzymywane z poszczególnych systemów (np. o uszkodzeniu kamery, braku połączenia ze słupkiem SOS), może inicjować automatyczne testy bądź zadysponować zespoły serwisowe, wraz z pełnym śledzeniem postępów prac on-line, aż do momentu przywrócenia poprawnej pracy i formalnego zamknięcia zdarzenia. Operatorzy mają również możliwość wprowadzania planów okresowych przeglądów, co przy tak rozległych instalacjach składających się z tysięcy elementów końcowych, pozwala odpowiedzialnie i w pełni świadomie zarządzać podległą infrastrukturą.

WinGuard PSIM+ dla kolei austriackich

Przykładem zastosowania rozwiązania wertykalnego WinGuard Transport Publiczny jest projekt zrealizowany dla kolei austriackich, gdzie w ramach jednej instalacji system WinGuard PISM dokonano integracji różnych systemów telewizji przemysłowej (m.in. Axis, Geutebruck, SeeTec), systemu interkomowego, SSWiN, różnych systemów SSP, systemu call-center oraz dwóch wykorzystywanych systemów kontroli dostępu. Celem projektu było dostarczenie operatorom narzędzi do efektywnego objęcia nadzorem podległej infrastruktury, zoptymalizowanie kontaktów z podróżnymi w sytuacjach kryzysowych oraz zunifikowanie procedur przygotowanych na wypadek zdarzeń kryzysowych.

Każdego dnia z 2 centrów zarządzania bezpieczeństwem, zlokalizowanych w Wiedniu i Insbrucku, operatorzy systemu nadzorują blisko 11 000 km tras, 300 tuneli, i blisko 6500 budynków infrastruktury kolejowej, które przekładają się na ponad 140 000 punktów detekcyjnych odwzorowanych w systemie WinGuard X4.

 

MD

Dodaj komentarz