Analizy

W marcu do pociągów wsiadło 17,7 mln pasażerów. “Skutki pandemii są widoczne”

Fot. wikimedia / CC

W marcu z pociągów skorzystało ponad 17,7 mln pasażerów – wynika z najnowszych informacji opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego. W tym czasie przewiezionych zostało niemal 19,3 mln ton ładunków.

Skutki epidemii koronawirusa są już widoczne także w statystykach. Szczególnie wpłynęła ona na przewozy pasażerskie. Liczba podróżnych zmniejszyła się rok do roku o prawie 37 proc. W transporcie towarów wyniki za marzec były lepsze niż w styczniu i lutym.

W przewozach pasażerskich widać znaczący spadek frekwencji. Liczba 17,7 mln pasażerów to blisko o 10 mln mniej niż w lutym br.

Praca przewozowa wyniosła 970,8 mln pasażerokilometrów i zmniejszyła się o blisko 43 proc. porównując dane z marcem ubiegłego roku. W mniejszym stopniu spadek dotyczył pracy eksploatacyjnej (13,1 mln pociągokilometrów), której wartość spadła o 7 proc. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 55 km i była o 5 km niższa od średniej w ubiegłym roku.

– Środki mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w znacznym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie przewozów pasażerskich. Polacy zgodnie z zaleceniami ograniczyli podróże do niezbędnego minimum. Średnia dobowa frekwencja pasażerów w uruchamianych pociągach w ostatnim tygodniu marca wynosiła ok. 11%. W szczycie przewozowym kształtowała się na poziomie ok. 16%, a poza szczytem: 9%. Mimo spadku liczby pasażerów przewozy kolejowe funkcjonują i zapewniają dojazd do pracy czy lekarza – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Już teraz trzeba mieć na uwadze funkcjonowanie przewoźników w przyszłości, a także wypracowaniu rozwiązań, które zminimalizowałyby straty związane z mniejszym popytem na usługi kolejowe – dodaje.

 

W pierwszym kwartale 2020 r. liczba pasażerów wyniosła 73 mln osób. Pomimo odnotowanych w styczniu i lutym wzrostów, oznacza to spadek o blisko 6 mln podróżnych.

Praca przewozowa w tym okresie wyniosła blisko 4,4 mld pasażerokilometrów i spadła o ponad 500 mln pasażerokilometrów, zaś praca eksploatacyjna to prawie 43 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost o 1,2 mln pociągokilometrów. Pomimo dużego zmniejszenia się wyników za marzec, liczba przewiezionych pasażerów w pierwszym kwartale tego roku była wyższa niż w pierwszym kwartale 2018 r.

Fot. PKP Cargo

Kolej przewiozła w marcu blisko 19,3 mln ton ładunków. Jest to najlepszy miesięczny wynik w pierwszym kwartale. Praca przewozowa wyniosła 4,4 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna wyniosła 6,4 mln pociągokilometrów. Wartości te w porównaniu z ubiegłym rokiem są mniejsze odpowiednio o 9,8 proc., 14,3 proc. oraz 15,2 proc..

– Dobry wynik w marcu w porównaniu ze styczniem i lutym wskazuje, że sytuacja związana z epidemią SARS-CoV-2 ma mniejszy wpływu na ruch towarowy niż na przewóz pasażerów. Istotny jest tu brak ograniczeń w prowadzeniu ruchu pociągów towarowych w komunikacji międzynarodowej. Z informacji docierających z rynku wynika, że obserwowane jest zmniejszenie przewozów w segmentach związanych z towarami wysoko przetworzonymi czy z branżą motoryzacyjną. Jednak w tym szczególnym okresie, cześć przewoźników odnotowała wzrosty realizowanych przewozów – komentuje wyniki przewozowe dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

 

Dodaj komentarz